This is an example of a HTML caption with a link.
›› Home ›› Marnic ›› Opinie

Opinie

Vlaanderen mag de blockchain-trein niet missen

We staan voor een heuse technologische revolutie, een omwenteling die volgens sommigen een grotere impact zal hebben dan die van het internet: blockchain. Die technologie maakt het mogelijk transacties op een onweerlegbare wijze af te handelen en te registreren zonder dat hiervoor nog een centraal aanspreekpunt nodig is. De mogelijkheden zijn immens. Zo zouden heel wat administratieve processen veel sneller en efficiënter kunnen verlopen. Grote bedrijven zijn bezig zich aan te passen. Er wordt volop software ontwikkeld, zoals de Leuvense start-up SettleMint nog getuigde (DM 24/10). De overheid mag deze trein niet missen. Lees meer...


Gepubliceerd op: 25-10-2017


Vlaamse regering Peeters II laat lokale besturen stikken

De gemeenten kijken al uit naar de volgende Vlaamse regering, zegt Marnic De Meulemeester (Open VLD), voorzitter van de commissie voor Binnenlands Bestuur in het Vlaams Parlement. 'Peeters II laat de lokale besturen stikken en slaagt er maar niet in zich terughoudend op te stellen.' Lees meer...


Gepubliceerd op: 10-12-2013


Ronde van Vlaanderen binnenkort werelderfgoed?

Naar aanleiding van de voorstelling van de trofeeën voor de winnaars van de Ronde, lanceerde de burgemeester van Brugge het idee om de Ronde te laten erkennen als immaterieel werelderfgoed. Deze mogelijkheid bestaat binnen de UNESCO-conventie betreffende de bescherming van immaterieel cultureel erfgoed van 17 oktober 2003.
Dat een sportevenement erkend wordt als immaterieel cultureel erfgoed, zou alvast een primeur zijn. Toch kan men niet ontkennen dat de Ronde van Vlaanderen niet zou kunnen beschouwd worden als “sociale gewoonte, ritueel of feestelijke gebeurtenis”, wat één van de domeinen is waarop de conventie van toepassing is. De Ronde is verankerd in onze rijke wielergeschiedenis en is als het ware deel gaan uitmaken van de ziel van Vlaanderen. Lees meer...


Gepubliceerd op: 23-03-2010


Bourgeois krijgt geen greep op dossier tweede pensioenpijler

Op 14 oktober bracht ik de problematiek van een twee pensioenpijler voor contractuele personeelsleden van lokale besturen al onder de aandacht via een actuele vraag in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement. De concrete aanleiding was toen het initiatief van VVSG en de vakbonden om de vlucht vooruit te nemen en alvast met een systeem te starten in afwachting van een federale kaderwet over deze materie. Ik drukte toen mijn bezorgdheid uit over het niet betrokken zijn van de Vlaamse Regering bij dit initiatief. Nochtans is het initiatief een uitvoering van een akkoord dat in 2008 gesloten werd in het comité C, waarvan Geert Bourgeois als minister bevoegd voor bestuurszaken de voorzitter is. Lees meer...


Gepubliceerd op: 09-03-2010


Meer efficiëntie om te besparen, niet omgekeerd

Tijdens het vragenuurtje in het Vlaams Parlement, confronteerde ik Vlaams minister Geert Bourgeois nogmaals met de belabberde resultaten van de Vlaamse overheid op vlak van administratieve vereenvoudiging. Tot vervelens toe misschien, blijf ik hierop hameren, maar de situatie is dan ook ernstig. Aanleiding was deze keer het rapport van prof. Deschamps van de universiteit van Namen. Daaruit bleek dat de Vlaamse administratie meer kost dan de Waalse. Een vergelijking met Wallonië dus, nochtans vaak afgeschilderd als een “apenland” waar cliëntelisme de plak zwaait en waar de hele samenleving kreunt onder een log overheidsapparaat. Dit is echter niet de eerste studie waar Wallonië ons de loef afsteekt. Zo is onlangs ook gebleken dat de doorlooptijd voor openbare aanbestedingen in het zuiden van ons land gevoelig korter is dan in Vlaanderen, dat zich graag het grote voorbeeld noemt van een efficiënte en moderne overheid. Lees meer...


Gepubliceerd op: 20-01-2010


Politiezone Vlaamse Ardennen verbiedt alcohol in drankautomaten

Vanaf 1 januari 2010 is het binnen de politiezone Vlaamse Ardennen verboden om alcohol te verkopen in drankautomaten. Deze wijziging van het politiereglement lokte heel wat reacties uit, zowel positieve als negatieve. De maatregel kadert nochtans in één van de speerpunten van het zonaal veiligheidsplan Vlaamse Ardennen, het gaat dus niet om een impulsieve paniekreactie op bepaalde gevallen van overlast. Er wordt gekozen voor een sterk preventief beleid naar alcoholmisbruik bij jongeren, wat ik als voorzitter van het politiecollege Vlaamse Ardennen en burgemeester van Oudenaarde volop steun. Lees meer...


Gepubliceerd op: 29-12-2009


Ook Vlaanderen moet op dieet

In juni publiceerde de Nationale Bank een interessante studie over de werkgelegenheid bij de overheid in ons land. In 2007 waren er iets meer dan 800.000 personen werkzaam in de overheidssector. De belangrijkste werkgevers zijn de gemeenschappen en gewesten en de lokale overheden. Per 100 ambtenaren in ons land werken er 43 voor een regionale, en 35 voor een lokale overheid. Slechts 17 procent van de ambtenaren werkt voor de federale overheid, waarvan een derde bij het leger. Lees meer...


Gepubliceerd op: 16-10-2009


Een Vlaams Kafka-meldpunt (5/5)

Na de federale verkiezingen van 2003 kreeg ons land voor het eerst in zijn geschiedenis een staatssecretaris voor administratieve vereenvoudiging. Eén van zijn eerste en meest succesvolle initiatieven was de creatie van een meldpunt voor administratieve vereenvoudiging. Om het allemaal wat aantrekkelijk te maken en ervoor te zorgen dat de naam bij de bevolking zou blijven hangen, werd gekozen voor het “Kafka meldpunt”, met bijhorende site www.kafka.be. Lees meer...


Gepubliceerd op: 05-06-2009


“Vraag niet wat je al weet” (4/5)

Iedereen werd er ongetwijfeld al talloze keren met geconfronteerd; het steeds weer moeten herhalen van persoons- en andere gegevens op formulieren van overheden allerhande. Het invoeren van wat men “unieke gegevensverzameling” noemt, zou aan dit euvel tegemoetkomen. De overheid mag immers volgens dit principe maar één keer bepaalde gegevens opvragen aan de burger/cliënt. Lees meer...


Gepubliceerd op: 03-06-2009


Minder planlasten (3/5)

De lokale besturen kunnen vandaag de dag vanuit de verschillende Vlaamse beleidsdomeinen een beroep doen op specifieke subsidies ter ondersteuning van hun beleid. In tegenstelling tot de algemene middelen die de lokale overheden krijgen vanuit het gemeente- en het provinciefonds, kunnen ze deze middelen niet vrij besteden, maar moeten ze worden ingezet voor het realiseren van welbepaalde beleidsdoelstellingen. Lees meer...


Gepubliceerd op: 27-05-2009


<<  1   2     >>