This is an example of a HTML caption with a link.
›› Home ›› Marnic ›› Opinie
“Vraag niet wat je al weet” (4/5)

Opinie

“Vraag niet wat je al weet” (4/5)

Iedereen werd er ongetwijfeld al talloze keren met geconfronteerd; het steeds weer moeten herhalen van persoons- en andere gegevens op formulieren van overheden allerhande. Het invoeren van wat men “unieke gegevensverzameling” noemt, zou aan dit euvel tegemoetkomen. De overheid mag immers volgens dit principe maar één keer bepaalde gegevens opvragen aan de burger/cliënt.

Het daadwerkelijk invoeren van dit principe zou tal van voordelen opleveren. Het zou een vermindering betekenen van de administratieve rompslomp voor alle betrokken actoren. Burgers of bedrijven zouden niet meer tot vervelens toe dezelfde informatie moeten doorgeven die ze al aan andere overheidsdiensten hebben gegeven. Ambtenaren zouden anderzijds evenmin kostbare tijd moeten steken en verliezen in het opvragen en verwerken van gegevens die al ergens anders beschikbaar zijn.  Op die manier zouden ze die vrijgekomen tijd kunnen spenderen aan hun kerntaken of aan het aanbieden van een kwaliteitsvollere dienstverlening aan diegenen die het echt nodig hebben.

Verder zou de kwaliteit van de gegevens en het gegevensbeheer er gevoelig op vooruitgaan aangezien de gegevens zouden worden beheerd door het departement dat hiervoor het beste is geschikt. Alle gegevens zouden centraal worden geüpdate en de gegevens zouden op die manier dan ook consistenter en correcter zijn dan nu het geval is.

Deze unieke gegevensverzameling kan ook leiden tot een het automatisch toekennen van bepaalde rechten of voordelen aan burgers. Door bijvoorbeeld fiscale gegevens te koppelen aan de data van onderwijs, zou men automatisch een studiebeurs kunnen toekennen of het minstens kunnen doen met heel wat minder paperassen. Op die manier zou iedereen automatisch krijgen waar hij of zij recht op heeft en niet enkel die burgers die hun weg kunnen vinden het soms onontwarbaar kluwen dat de overheid soms is. Anderzijds zou dit ook betekenen dat fraude en misbruik met (foute) gegevens gemakkelijker te detecteren valt. Daar waar men nu nog onterecht bepaalde voordelen kan krijgen doordat een bepaalde overheidsdienst over foutieve gegevens beschikt, zal dit risico bij unieke gegevensverzameling veel kleiner worden.

Er werden in het verleden al een aantal bescheiden stappen gezet in deze unieke gegevensverzameling met de Kruispuntbank van Ondernemingen en de invoering van de elektronische identiteitskaart, maar er is nog steeds een lange weg af te leggen op het vlak van effectieve integratie van databestanden van onze diverse overheden. De voordelen hiervan zouden nochtans legio zijn.

Gepubliceerd op: 03-06-2009


Terug naar overzicht