This is an example of a HTML caption with a link.
›› Home ›› Marnic ›› Opinie
Politiezone Vlaamse Ardennen verbiedt alcohol in drankautomaten

Opinie

Politiezone Vlaamse Ardennen verbiedt alcohol in drankautomaten

Vanaf 1 januari 2010 is het binnen de politiezone Vlaamse Ardennen verboden om alcohol te verkopen in drankautomaten. Deze wijziging van het politiereglement lokte heel wat reacties uit, zowel positieve als negatieve. De maatregel kadert nochtans in één van de speerpunten van het zonaal veiligheidsplan Vlaamse Ardennen, het gaat dus niet om een impulsieve paniekreactie op bepaalde gevallen van overlast. Er wordt gekozen voor een sterk preventief beleid naar alcoholmisbruik bij jongeren, wat ik als voorzitter van het politiecollege Vlaamse Ardennen en burgemeester van Oudenaarde volop steun.

De politiezone Vlaamse Ardennen heeft haar strategische doelstellingen 2009-2012 vastgelegd in een zonaal veiligheidsplan. Doorgedreven aandacht voor alcoholgebruik door jongeren, sluit nauw aan bij deze doelstellingen. Maar ook ruimer zijn er beleidsmatige en maatschappelijke redenen om zwaar in te zetten op alcoholpreventie bij jongeren. De Procureur des Konings ziet, naast een betere samenwerking tussen justitie en politie, een ketengerichte aanpak van alcohol en drugs als dé prioriteit voor de komende jaren. Het Nationaal Veiligheidsplan focust op overlast en kleine criminaliteit in uitgangsbuurten, stadscentra en openbaar vervoer. Tenslotte blijft ook het toenemend belang van Oudenaarde als centrumstad niet zonder maatschappelijke gevolgen, die bovendien directe en indirecte gevolgen heeft in de buurtgemeenten. Jongeren maken een belangrijk segment uit van de veranderende omgeving: vele evenementen en horecazaken oriënteren zich naar de jeugd, de schoolgaande jeugd is manifest aanwezig in het straatbeeld, de evenementenhal vormt een attractieve uitgaansgelegenheid, …

Dat betekent niet dat we ineens een repressief beleid tegen jongeren moeten gaan voeren. Integendeel! Ik ben trouwens zelf altijd grote voorstander geweest om de vrijetijdsbeleving van jongeren in onze stad en streek maximaal te ondersteunen en hen alle mogelijkheden te bieden zich te ontplooien. Dat Oudenaarde steeds meer de rol van een centrumstad speelt, ook als het gaat over uitgangsmogelijkheden voor jongeren, juich ik alleen maar toe. Maar we mogen ook niet blind zijn voor de negatieve uitwassen van deze evolutie die weldegelijk aanwezig zijn.

Wat we met de concrete maatregel willen vermijden is dat min 16-jarigen (min 18 voor sterke drank) alcohol kunnen kopen zonder enige vorm van sociale controle. In horecazaken, supermarkten, nachtwinkels, … kunnen deze jongeren in principe geen alcohol kopen. Dat dit verbod in de praktijk niet altijd nageleefd wordt, besef ik uiteraard ten volle. Daarom willen we ook de controle in bijvoorbeeld nachtwinkels opvoeren. Het heeft geen zin om alcohol uit automaten te halen, als jongeren zonder probleem alcohol kunnen kopen in de nachtwinkel om de hoek.

Ik wil ook graag de vergelijking maken met de verkoop van tabakswaren. Ook hiervoor geldt een verbod van verkoop voor min 16-jarigen. Inderdaad, sigaretten mogen wel nog verkocht worden in automaten, maar door het systeem van age coins (de speciale muntstukjes die je eerst aan de toog vraagt om de automaat te ontgrendelen) zal je die enkel terugvinden in horecazaken en nooit in automatenshops. De age coins zorgen hier immers voor de nodige sociale controle om te vermijden dat min 16-jarigen sigaretten kopen. Dat is praktisch uiteraard onmogelijk in “onbemande” automatenshops. De situatie voor alcoholverkoop in onze politiezone wordt dus identiek aan de verkoop van tabakswaren. Natuurlijk zal geen enkele horecazaak ineens een drankautomaat plaatsen, maar het principe wordt wel hetzelfde.

Aansluitend daarbij werd ik de voorbije weken aangesproken over automaten die via de eID je leeftijd controleren voor je iets kan kopen. De techniek staat inderdaad niet stil en de idee creëert bepaalde mogelijkheden. De privacyvragen steken echter ook meteen de kop open bovendien zouden de investeringen die daarvoor nodig zijn veel te zwaar worden.

Kortom: laten we de maatregel niet buiten alle proporties opblazen. Er zullen heus geen mensen zijn die een pintje minder zullen moeten drinken omdat drankautomaten geen alcohol meer bevatten. Zelfs buiten de klassieke openingsuren van winkels, kan men altijd wel terecht in nachtwinkels of één van de talrijke horecazaken. Als dit er echter mee kan voor zorgen dat jongeren minder in de verleiding komen tot alcoholmisbruik, dan kunnen we dat enkel ondersteunen. Het is inderdaad nog niet tot zware incidenten gekomen, maar net daarom willen we nu volop inzetten op een preventief beleid, want voorkomen is nog steeds beter dan genezen.

Marnic De Meulemeester

Gepubliceerd op: 29-12-2009


Terug naar overzicht