This is an example of a HTML caption with a link.
›› Home ›› Marnic ›› Opinie
Vlaanderen mag de blockchain-trein niet missen

Opinie

Vlaanderen mag de blockchain-trein niet missen

We staan voor een heuse technologische revolutie, een omwenteling die volgens sommigen een grotere impact zal hebben dan die van het internet: blockchain. Die technologie maakt het mogelijk transacties op een onweerlegbare wijze af te handelen en te registreren zonder dat hiervoor nog een centraal aanspreekpunt nodig is. De mogelijkheden zijn immens. Zo zouden heel wat administratieve processen veel sneller en efficiënter kunnen verlopen. Grote bedrijven zijn bezig zich aan te passen. Er wordt volop software ontwikkeld, zoals de Leuvense start-up SettleMint nog getuigde (DM 24/10). De overheid mag deze trein niet missen.

Vlaanderen moet een voortrekkersrol spelen. In deeerste plaats door blockchain voort te ontwikkelen en uit te rollen voor de eigen bevoegdheden en dienstverlening aan de burger. Ook onze steden en gemeenten moeten mee in het bad, met het oog op efficiënter bestuur. Ik denk aan e-identiteiten toekennen of eigendomstitels beheren.

Overheidsdiensten en -bedrijven wereldwijd maken al gebruik van blockchain. Burgers in Estland kunnen dankzij de technologie en een smartcard ruim duizend overheidsdiensten gebruiken. Zij kunnen op een snellere en veiligere manier hun belastingaangifte doen, hun stem uitbrengen bij verkiezingen of hun medisch dossier opvragen. In Zweden loopt een proefproject om vastgoedtransacties op een blockchain te plaatsen. Zodra een koper en een verkoper een overeenkomst sluiten, wordt die geregistreerd op die blockchain. Zo kunnen alle partijen - banken, overheid... - de voortgang nagaan.

Wat in Estland en Zweden kan, moet hier ook kunnen. Vlaanderen moet initiatieven ontwikkelen in debevoegdheden die behoren tot het 'medebewind'. Dit zijn bevoegdheden waarbij de gemeenten een belangrijke uitvoerende rol spelen. Ik denk in de eerste plaats aan de vele vergunningen die door gemeenten 'in onderaanneming' worden afgeleverd. Dit zou op zijn beurt leiden tot spill-over-effecten bij onze gemeenten, die hierdoor opgedane kennis kunnen toepassen in hun eigen werking. Vlaanderen zou ook kunnen inventariseren welke initiatieven nu al lokaal worden genomen. In grotere steden als Antwerpen staan projecten in de steigers, waar andere gemeenten van kunnen leren. Een overzicht kan leiden tot een draaiboek van best practices.

Ten slotte kan Vlaanderen zijn regisserende rol inzake de ontwikkeling van blockchain-technologie kracht bijzetten door lokale besturen die initiatieven nemen, financieel te ondersteunen. Zeker wanneer dit initiatieven zijn die makkelijk te exporteren zijn naar andere gemeenten.

Met het Vlaanderen Radicaal Digitaal-project wil deVlaamse regering de lokale besturen aanmoedigen om voluit de digitale kaart te trekken. Dit moet leiden tot een efficiënter en klantvriendelijk bestuur. Door op dekar te springen van blockchain zal bespaard kunnen worden op de werking van ons overheidsapparaat en kunnen de schaarse middelen worden ingezet voor devele uitdagingen die op onze samenleving afkomen.

Gepubliceerd op: 25-10-2017


Terug naar overzicht