This is an example of a HTML caption with a link.
›› Home ›› Marnic ›› Opinie
Wij willen Chinezen in de Vlaamse Ardennen zien!

Opinie

Wij willen Chinezen in de Vlaamse Ardennen zien!

Het moet toch maar eens gezegd en aanhoord worden dat het toerisme in Vlaanderen het jongste decennium vooral oog had voor de kunststeden en de kust, de kunststeden en de kust en nog eens de kunststeden en de kust... We mogen hopen dat de nieuwe minister van Toerisme Geert Bourgeois daar verandering gaat in brengen en de moeite zal willen nemen om buiten genoemde toeristische belangstellingspunten - die al vele jaren door de beleidsmakers inzake toerisme worden opgedreund - uiteindelijk ook eens wat meer verbeelding te tonen en een inhaalbeweging te maken ten aanzien van wat de rest van het land te bieden heeft.

Er zijn nu eenmaal veel mooiere streken in het land te bezoeken dan de Vlaamse Kust. Want mooi is die helemaal niet, want één lange nieuwerwetse Atlantic Wall van tien verdiepingen hoge betonnen appartementsgebouwen. Als men dat van op zee ziet, dan vraagt men zich af over welk mooi uitzicht men het heeft wanneer men klaagt over een park met windturbines ergens op een zandbank. Dat stelt niets voor in vergelijking met de onwaarschijnlijke lelijke aanblik die de Vlaamse Kust te bieden heeft van op het water. En de zee, dat is het och wat ze daar verkopen.

Het is jammer dat het dieper liggende binnenland op toeristisch vlak amper in het Vlaamse toeristische plaatje voorkomt. Gelukkig zijn daar verenigingen zoals de vzw Toerisme Vlaamse Ardennen, maar in feite zou elk dorp in Vlaanderen, tot het meest verdoken liggende gehucht op een eerlijke wijze aan bod moeten komen van zodra daar toeristisch inspanningen worden geleverd en infrastructuur wordt uitgebouwd. Of dat nu van de kant van de overheid komt of door privé-initiatief doet er niet toe. Uitbaters van brasseriën en kleinschalige hotels te lande voelen zich gepasseerd wanneer ze merken welke inspanningen gedaan worden voor grote steden met grote hotels. Het wordt hoog tijd dat de minister ook voor het zogenaamde «diepe Vlaanderen» (la Flandre profonde) niet alleen een inspanning doet, maar ook een flinke inhaalbeweging gaat maken op het vlak van promotie.

In dat opzicht zou minister Bourgeois er wel eens goed aan doen bij onze zuiderburen, in Wallonië, zijn licht te gaan opsteken. Af en toe kunnen we ook wel eens iets van hen leren. Zij doen dat warempel stukken beter, want bij hen komt in aanbod en brochures het hele Waalse Gewest aan bod. En dat gaat tot de verste uithoek en het meest godvergeten gat van Wallonië. Dat aanbod oogt niet alleen rijk, maar is het ook. De kleine ondernemers en hotelletjes, waar dan ook, worden in het zuiden van het land niet vergeten.

Het moet bij ons in het noorden dringend veranderen en daarbij moet men met één grote pas afstappen van telkens weer datzelfde goedkope en vervelende deuntje: 62 km kust, Brugge, Gent, Antwerpen, een beetje Hasselt en ook Brussel, dat als Vlaamse hoofdstad wel tot een ander gewest behoort. Dat de Chinezen naar Vlaanderen komen, is goed, want ze zijn met 1,3 miljard zielen. Dat dit eindelijk wordt opgemerkt in de beleidsnota van de kersverse minister is ook een punt. Het is niet te laat om deze gigantisch ontluikende koopkracht uit het Rijk van het Midden op te merken en er gevolgtrekkingen aan te verbinden. Toch stellen we vast dat het vrij laat is om melding te maken van dit verschijnsel. Elders had men dat al langer begrepen. Hopelijk komt er ook in deze zaak een beleid waarvan de hele toeristische sector van het hele Vlaamse land kan mee profiteren.

Het kan niet langer dat een zeer aanzienlijk deel van het Vlaamse toeristische budget gaat naar grote steden en de kust, die men inmiddels wel al genoegzaam kent. Het is werkelijk een meer dan platgedraaide plaat. De Nederlandse diensten voor toerisme hebben dat jaren geleden al ingezien en beseften dat men Nederland niet ten eeuwigen dage zou kunnen blijven slijten met dat eeuwige tulp- en windmolensymbool. Men vatte de koe bij de horens en ontwikkelde een landsbrede heraanpak waarin zo goed als niets over het hoofd werd gezien. Het wordt bij ons in Vlaanderen meer dan hoog tijd dat ook de rest (dorpen, kleine steden enz.) eens een behoorlijk voordeel krijgt en een hoe dan ook flinkere hap uit het toeristisch pubbudget van de Vlaamse Gemeenschap. Wij willen over afzienbare tijd de Chinezen ook in de Vlaamse Ardennen op het lijf lopen en hen zowel ons ‘scoon’ als onze diensten aanbieden! Hun Yuans zijn hier heus echt welkom, want voortgaande op de aanpak van de televisiejournaals is de wereld niet langer ons dorp, maar is ons dorp de wereld geworden.

Gepubliceerd op: 17-01-2005


Terug naar overzicht