This is an example of a HTML caption with a link.
›› Home ›› Marnic ›› Opinie
Resolutie Vlaamse Leemstreek met overweldigende meerderheid goedgekeurd!

Opinie

Resolutie Vlaamse Leemstreek met overweldigende meerderheid goedgekeurd!

Vandaag keurde de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement de resolutie betreffende de bijzondere oppervlaktedelfstoffenplannen goed. 105 Vlaams volksvertegenwoordigers stemden voor, 5 onthielden zich.

Het bijzonder oppervlaktedelfstoffenplan Vlaams Leemstreek legt de ontginningszones vast om te voldoen aan de leembehoeften van de volgende 25 jaar. Deze behoefte wordt in het plan echter zwaar overschat. Bovendien wordt niet alleen de Vlaamse leembehoefte in rekening gebracht, maar zijn de cijfers ook gericht op een niet onaanzienlijke export van leem.

Eén van de genoemde ontginningszones bevindt zich in Oudenaarde (langs de Holleweg in Mater en Volkegem). De betrokken inwoners vrezen terecht voor onherstelbare schade aan het landschappelijk waardevolle landbouwgebied en overlast door ondermeer het zware transport bij ontginning. Ik steunde dan ook volop de acties van het plaatselijk actiecomité HOKI en nam in de Oudenaardse gemeenteraad het initiatief voor een motie tegen de plannen.

Met de goedgekeurde resolutie komt nu ook het Vlaams Parlement tegemoet aan de bekommernissen van de betrokken burgers. De resolutie roept de Vlaamse Regering op om ontginning met het oog op export van de grondstoffen uit te sluiten. Bovendien wordt de procedure voor bezwaarschriften aangepast zodat gemeentebesturen en burgers beter geïnformeerd worden en de bezwaren bij elke stap van de besluitvorming meegenomen worden.

Hiermee weerleg ik de kritiek van Groen! dat ik in het Vlaams Parlement een ander standpunt zou ingenomen hebben dan op de Oudenaardse gemeenteraad. Dit omdat ik de motie van Groen! over de problematiek niet mee goedkeurde. De motie bevatte echter onvoldoende garanties naar de betrokken burgers. Bovendien is een resolutie een veel krachtiger signaal, zeker als die gesteund wordt door een overweldigende meerderheid van 105 stemmen.

Gepubliceerd op: 25-04-2007


Terug naar overzicht