This is an example of a HTML caption with a link.
›› Home ›› Marnic ›› Opinie
De kruik gaat zo lang te water…

Opinie

De kruik gaat zo lang te water…

Wonen op water. In Nederland kijkt niemand er nog van op en komt het ook in de meest uiteenlopende vormen voor. Onze noorderburen kennen dan ook al sinds 1918 een wettelijke regeling voor woonschepen. Maar ook in Vlaanderen heeft deze alternatieve manier van wonen sterk aan populariteit gewonnen. De reglementering daarentegen staat nog in haar kinderschoenen, met alle problemen van dien…

De Vlaamse waterwegen worden beheerd door NV Waterwegen en Zeekanaal en NV De Scheepvaart, waarvan het Vlaamse Gewest hoofdaandeelhouder is. In hun functie van waterwegbeheerder werkten deze de voorbije jaren een vergunningsbeleid uit voor woonboten. De voorwaarden die daarin opgelegd werden, bleken echter weinig realistisch. Bovendien liep het overleg met de woonbooteigenaars, die zich ondertussen verenigd hadden in vzw Vlaams Woonschepen, al snel muurvast.

Na twee parlementaire initiatieven in evenveel jaar, echter zonder veel resultaat, besloot ik bevoegd minister (toen nog) Kris Peeters via een interpellatie in de commissie openbare werken van het Vlaams Parlement op zijn verantwoordelijkheid te wijzen. Deze interpellatie werd gevolgd door een motie die gisteren unaniem werd goedgekeurd door de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement.

De motie roept de Vlaamse Regering op om vier concrete problemen op te lossen:

Globale beleidsvisie

De woonfunctie is momenteel niet opgenomen in de beheersplannen voor de Vlaamse waterwegen. Daardoor is het ook niet duidelijk welke rol de overheid speelt als het gaat over het voorzien van infrastructurele voorzieningen en nutsvoorzieningen (water, elektriciteit, …). Een globale visie dringt zich op.

Constructief overleg

Constructief overleg tussen de waterwegbeheerder en woonbooteigenaars vermijdt absurde situaties zoals een verplichting om het afvalwater te zuiveren terwijl een waterzuiveringsysteem dat onder een vlot achter het schip bevestigd wordt (wat meestal de enige praktisch haalbare oplossing is) onmogelijk wordt gemaakt door een verbod op bijbootjes.

Alternatief voor waarborg

Als voorwaarde voor een vergunning is er een verplichte waarborg van 5000 euro voor schade die niet gedekt wordt door de verzekering, hoewel het onduidelijk is over welke schade dat dan precies gaat. Een studie moet duidelijk maken hoever de juridische aansprakelijkheid van de eigenaars reikt en moet mogelijke alternatieven voor de waarborgverplichting in kaart brengen.

Discriminaties wegwerken

Momenteel kunnen woonbooteigenaars geen beroep doen op subsidies voor ecologisch duurzame investeringen zoals zonne-energie en waterzuivering omdat een schip juridisch gezien geen onroerend goed is. De subsidievoorwaarden moeten aan deze situatie aangepast worden.

Ik hoop dat met dit initiatief de patstelling eindelijk doorbroken wordt en wonen op het water als een volwaardige manier van huisvesting beschouwd wordt. Niet elke Vlaming wordt immers geboren met een baksteen in de maag…

Gepubliceerd op: 05-07-2007


Terug naar overzicht