This is an example of a HTML caption with a link.
›› Home ›› Marnic ›› Opinie

Opinie

Kwaliteitsvolle wetgeving zonder overregulering (2/5)

De overheid heeft een monopolie op het maken en uitvaardigen van afdwingbare regels. Op deze manier kan ze samenleving vorm geven en sturen. Hiermee beschikt ze over een uitermate krachtig instrument om goed gedrag of als positief aanziene initiatieven te belonen. Zo kan een overheid bijvoorbeeld subsidies geven aan startende ondernemers of een premie geven aan mensen die een milieuvriendelijke auto kopen. Anderzijds kan de staat negatief en afwijkend gedrag bestraffen. Geen zinnig mens die zou durven beweren dat de overheid door haar wetgeving niet zou mogen aanmoedigen of penaliseren.

Lees meer...


Gepubliceerd op: 25-05-2009


Meer bevoegdheden voor lokale besturen (1/5)

In Vlaanderen wordt er al sinds jaren een discussie gevoerd over hoe men het begrip subsidiariteit het beste zou invullen. Met subsidiariteit wordt bedoeld dat het bestuursniveau dat een bepaalde taak efficiënt uitvoert zo dicht mogelijk bij de burger moet staan. Deze discussie spitst zich dan vaak toe op de vraag naar welke taakverdeling men wil gaan tussen de Vlaamse overheid en de gemeenten, met de provincies als een intermediair niveau, waarvoor men niet altijd een even duidelijke rol ziet weggelegd.

Lees meer...


Gepubliceerd op: 18-05-2009


Marnicís recept voor een efficiŽnte overheid

Naar aanleiding van de Vlaamse verkiezingen van 7 juni, schuift Marnic De Meulemeester zijn recept voor een efficiënte overheid naar voor. Vijf ingrediënten die een snellere en betere werking van de overheid moeten garanderen. Hoe efficiënter de interne organisatie van een overheid, hoe beter de dienstverlening naar de burger en daar draait het uiteindelijk om. Het 5-puntenplan kan beschouwd worden als een mini-verkiezingsprogramma waarin Marnic aangeeft wat zijn prioriteiten voor de komende 5 jaar zijn indien hij opnieuw het vertrouwen van de kiezer krijgt. Elk van deze punten zal in aanloop naar 7 juni verder uitgewerkt worden in aparte opiniestukken.

Lees meer...


Gepubliceerd op: 11-05-2009


Oude man hoort in een Oudenaardse kroeg!

Met de aankoop van “Oude man in een kroeg” keert een topwerk van de 17e-eeuwse schilder Adriaan Brouwer terug naar huis. Dat Vlaams minister van cultuur Bert Anciaux 743.000 euro neertelde voor het werk, lokte heel wat reacties uit bij de publieke opinie. Lees meer...


Gepubliceerd op: 12-09-2008


Wanneer krijgt het dameswielrennen een gezicht?

Voor de Ronde van Vlaanderen verwachten we op zondag 2 april te Oudenaarde 30 damesploegen aan de start, met rensters die allen op een hoog niveau met wielrennen bezig zijn. “Vlaanderens mooiste” telt immers mee voor de wereldbeker. Lees meer...


Gepubliceerd op: 02-04-2008


Paniek grondverschuivingen overdreven

Het is de voorbije weken uitgebreid in de media geweest: het risico op grondverschuivingen in de Vlaamse Ardennen. Concrete aanleiding was het vrijgeven van een studie uitgevoerd door de KULeuven die via een gevoeligheidskaart de risicozones in onze regio aanduidt. Lees meer...


Gepubliceerd op: 23-11-2007


De kruik gaat zo lang te waterÖ

Wonen op water. In Nederland kijkt niemand er nog van op en komt het ook in de meest uiteenlopende vormen voor. Onze noorderburen kennen dan ook al sinds 1918 een wettelijke regeling voor woonschepen. Maar ook in Vlaanderen heeft deze alternatieve manier van wonen sterk aan populariteit gewonnen. De reglementering daarentegen staat nog in haar kinderschoenen, met alle problemen van dien… Lees meer...


Gepubliceerd op: 05-07-2007


Resolutie Vlaamse Leemstreek met overweldigende meerderheid goedgekeurd!

Vandaag keurde de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement de resolutie betreffende de bijzondere oppervlaktedelfstoffenplannen goed. 105 Vlaams volksvertegenwoordigers stemden voor, 5 onthielden zich.
Lees meer...


Gepubliceerd op: 25-04-2007


Warm pleidooi voor vermindering papierberg!

Administratieve vereenvoudiging is één van mijn stokpaardjes in het Vlaams Parlement. Het vereenvoudigen van diverse ingewikkelde procedures, absurde regels en onduidelijke papieren brengt enorm veel voordelen met zich mee voor de overheid, de bedrijfswereld en last but not least de burger: tijdswinst, minder lasten, hogere productiviteit, minder fouten, uitsparen van onnodige verplaatsingen, enzoverder. Lees meer...


Gepubliceerd op: 01-06-2006


Wij willen Chinezen in de Vlaamse Ardennen zien!

Het moet toch maar eens gezegd en aanhoord worden dat het toerisme in Vlaanderen het jongste decennium vooral oog had voor de kunststeden en de kust, de kunststeden en de kust en nog eens de kunststeden en de kust... We mogen hopen dat de nieuwe minister van Toerisme Geert Bourgeois daar verandering gaat in brengen en de moeite zal willen nemen om buiten genoemde toeristische belangstellingspunten - die al vele jaren door de beleidsmakers inzake toerisme worden opgedreund - uiteindelijk ook eens wat meer verbeelding te tonen en een inhaalbeweging te maken ten aanzien van wat de rest van het land te bieden heeft. Lees meer...


Gepubliceerd op: 17-01-2005


<<  1   2     >>