This is an example of a HTML caption with a link.
›› Home ›› Nieuws ›› Persmededelingen
Uitzendarbeid snel mogelijk maken voor Vlaamse overheid en gemeenten

Persmededelingen

Uitzendarbeid snel mogelijk maken voor Vlaamse overheid en gemeenten

Open Vld vraagt dat minister Homans snel werk maakt van een decreet dat de Vlaamse overheid en de gemeenten de kans geeft om een beroep te doen op uitzendkrachten. “Uitzendarbeid bij de overheid betekent een win-win voor zowel de overheid als de werknemer. De overheid kan snel een oplossing vinden bij de vervanging van een zieke werknemer of bij extra werk, en de werknemer krijgt extra kansen om aan de slag te gaan,” zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Marnic De Meulemeester.

Dankzij de zesde staatshervorming kan Vlaanderen nu zelf interim-arbeid bij de overheid toestaan. De Vlaamse Regering heeft op 29 januari een conceptnota goedgekeurd die uitzendarbeid moet mogelijk maken bij zowel de Vlaamse overheid als bij de lokale besturen. De conceptnota bevat de voorwaarden, procedures en regels. “Uitzendarbeid zal kunnen ingezet worden om een vaste werknemer tijdelijk te vervangen, een tijdelijke vermeerdering van het werk mee op te vangen of voor de uitvoering van een uitzonderlijk werk,” aldus De Meulemeester.

Dat Vlaanderen de mogelijkheid voor interim-arbeid bij de overheid opent is een goede zaak, vindt de Open Vld’er. “Uitzendarbeid laat de overheid en de gemeenten toe om een flexibeler en efficiënter personeelsbeleid te voeren. Bij ziekte van een werknemer zal men bijvoorbeeld snel een vervanger kunnen inschakelen. Bovendien zullen overheden bij extra werk ook snel arbeidskrachten kunnen vinden,” zegt De Meulemeester. “Denk bijvoorbeeld aan groenonderhoud tijdens het groeiseizoen of aan het tijdelijk inzetten van extra personeel bij acute crisissen zoals de opvang van vluchtelingen.“

Extra kansen voor mensen die moeilijk aan de slag geraken

Maar ook voor vele werknemers is de uitbreiding een goede zaak. “Uit talrijke rapporten en onderzoeken blijkt dat interim-arbeid een belangrijke kansenmotor is voor mensen die moeilijk aan de slag geraken. De uitzendsector werkt bijvoorbeeld met veel meer laaggeschoolden of mensen van allochtone afkomst dan het gemiddelde privé-bedrijf. Via uitzendarbeid geraken zij toch aan de slag en kunnen ze ervaring opdoen, wat hun kansen op een reguliere job sterk verhoogt,” aldus De Meulemeester.

Daarom ook dat de Open Vld’er geen begrip heeft voor de argumenten van de socialisten. “Zij doen interim-jobs af als onvolwaardige jobs en verzetten zich daarom tegen deze uitbreiding. Onbegrijpelijk. Door zich ertegen te verzetten ontnemen ze juist die mensen kansen op werk die er het meeste nood aan hebben. Dat is allerminst sociaal.”

Geen onnodige beperkingen

De conceptnota is nu voor advies verzonden naar verschillende adviesorganen. Open Vld dringt er bij minister Homans op aan dat ze snel werk maakt van een ontwerpdecreet. “De regeling moet in een decreet worden vastgelegd. Daarbij zullen we erover waken dat er geen onnodige beperkingen worden opgelegd of dat er een vetorecht zou gegeven worden aan vakorganisaties. De regeling voor de overheid moet voor Open Vld zoveel als mogelijk aansluiten bij de regeling voor de private sector.”

Gepubliceerd op: 16-02-2016


Terug naar overzicht