This is an example of a HTML caption with a link.
›› Home ›› Nieuws ›› Persmededelingen
Marnic De Meulemeester herbenoemd tot voorzitter Raad van Burgemeesters

Persmededelingen

Marnic De Meulemeester herbenoemd tot voorzitter Raad van Burgemeesters

Vandaag is in Brussel, in aanwezigheid van Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon, de vernieuwde Raad van Burgemeesters voor het eerst bijeengekomen. Marnic De Meulemeester, burgemeester van Oudenaarde, wordt, net als in de vorige samenstelling, voorzitter van de Raad.

De Raad van Burgemeesters is een beleidsorgaan dat de federale overheid advies geeft over regelgeving die van toepassing is op lokale politie. Het is de bestuurlijke tegenhanger van de Vaste Commissie van de Lokale Politie. De Raad van Burgemeesters bestaat uit 16 effectieve en 15 plaatsvervangende leden uit de 3 gewesten.

De Raad had al na de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 een nieuwe samenstelling moeten krijgen, maar onder de vorige minister was het niet gelukt om tot een samenstelling te komen.

Er moest rekening gehouden worden met tal van criteria en verdeelsleutels. Elk gewest, elke provincie, de één- en de meer-gemeentezones, de kleinere, de middelgrote en de grote zones moesten een afvaardiging krijgen.

Het KB van 21 juli 2016 tot aanwijzing van de leden van de Raad van Burgemeesters, heeft dat nu geregeld.

Marnic De Meulemeester: “Het belang van de Raad van Burgemeesters mag niet onderschat worden binnen het veiligheidsbeleid. Burgemeesters dragen een zware verantwoordelijkheid in de aanpak van radicalisering en terrorisme. Bovendien spelen ze ook een belangrijke rol in de regie van de integrale veiligheid als spilfiguur in de samenwerking tussen politie, gerecht, gemeentebestuur, welzijnssector, buurtgemeenschappen en individuele burgers. In die context is een slagkrachtige Raad van Burgemeesters meer dan nodig, waarvan ik graag het voorzitterschap verder opneem.”

Gepubliceerd op: 04-10-2016


Terug naar overzicht