This is an example of a HTML caption with a link.
›› Home ›› Nieuws ›› Persmededelingen

Persmededelingen

Procedure samenstelling OCMW-raad dringend aan herziening toe

Bij de samenstelling van de nieuwe OCMW-raden doken in niet minder dan 45 Vlaamse gemeenten procedurefouten op. In enkele extreme gevallen kunnen deze fouten leiden tot compleet ondemocratische toestanden waarbij de meerderheid in gemeente- en OCMW-raad niet langer dezelfde is. Een herziening van de procedures dringt zich op. Lees meer...


Gepubliceerd op: 20-02-2013


Open Vld : Vlaamse overheid naar vervangingsratio van 1/3

Volgens Open Vld-Vlaams Volksvertegenwoordiger Marnic De Meulemeester geven de cijfers van de Gouverneur van de Nationale Bank, Luc Coene, over het aantal ambtenaren aan dat de Vlaamse Regering onvoldoende ambitieus is in haar doelstelling om de overheid af te slanken. Lees meer...


Gepubliceerd op: 15-01-2013


Hervorming intercommunales gemiste kans

Het Vlaams Parlement heeft een ontwerp van decreet goedgekeurd dat de spelregels voor intercommunales aanpast. De wijzigingen komen de werking van deze intergemeentelijke samenwerkingsverbanden ongetwijfeld ten goede. ‘Maar toch blijft dit ook een gemiste kans’, meent Vlaams volksvertegenwoordiger Marnic De Meulemeester. ‘Aan het feit dat steden en gemeenten verplicht minimum 18 jaar vast zitten aan een samenwerkingsverband, wordt niks gedaan. Nochtans leeft deze problematiek sterk bij vele lokale besturen.’ Lees meer...


Gepubliceerd op: 12-01-2013


Halveer aantal bestuursmandaten intercommunales

Open Vld stelt voor om het aantal bestuursmandaten in intercommunales te halveren. De Vlaamse liberalen zullen daartoe een voorstel van decreet indienen. Vlaams volksvertegenwoordigers Sas van Rouveroij en Marnic De Meulemeester betreuren dat Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois het terrein maar half omploegt en met zijn interne staatshervorming door de oprichting van regio's niet minder maar meer overheid tot stand zal brengen. Lees meer...


Gepubliceerd op: 05-09-2012


Open Vld wijst nieuwe decreten lokale besturen af

De wijzigingen aan het gemeente-, OCMW- en provinciedecreet zijn volgens Open Vld-volksvertegenwoordiger Marnic De Meulemeester niet de grote hervorming die nodig was. Bovendien bevatten ze maatregelen waartegen de Vlaamse liberalen fundamentele bezwaren hebben, zoals de procedure van onbestuurbaarheid en de nieuwe evaluatiemethode van de gemeentesecretaris. Lees meer...


Gepubliceerd op: 20-06-2012


Nieuw gemeentedecreet bemoeilijkt coalitiewerking

Het Vlaams Parlement heeft vandaag in de bevoegde commissie de wijzigingen goedgekeurd aan het gemeente-, het OCMW- en het provinciedecreet. De oppositie stemde tegen. De goedkeuring ging bij de meerderheid met heel wat evenwichtsoefeningen en harde uitlatingen gepaard, vóór en achter de schermen. De wijzigingen schroeven de rol van de gemeenteraad terug, klaagt Open Vld aan. Voortaan zal een kleine coalitiepartner in een krappe meerderheid het bijna voltallige schepencollege kunnen laten vervangen. Lees meer...


Gepubliceerd op: 24-05-2012


Resolutie groen- en witboeken goedgekeurd

Vlaams Volksvertegenwoordigers Annick De Ridder en Marnic De Meulemeester (Open Vld) zijn verheugd dat het Vlaams Parlement het voorstel van resolutie over het gebruik van groen- en witboeken unaniem heeft aangenomen. Lees meer...


Gepubliceerd op: 24-05-2012


Marnic De Meulemeester: 'Illegale bosplantactie is gevaarlijk precedent'

Tijdens het vragenuurtje in het Vlaams Parlement gisteren, confronteerde Vlaams volksvertegenwoordiger Marnic De Meulemeester (Open Vld) minister Hilde Crevits met de bosplantactie die maandagnacht plaatsvond in Oudenaarde. De Meulemeester, ook burgemeester van Oudenaarde, is niet te spreken over deze illegale actie die hij een gevaarlijk precedent noemde. Minister Crevits was het daar volmondig mee eens en kondigde overleg aan met de initiatiefnemers. Lees meer...


Gepubliceerd op: 08-12-2011


Overdracht provinciewegen sleept aan

Nog ongeveer 22 km provinciewegen van lokaal belang wachtten nog op overdracht naar het lokaal niveau. Vlaams volksvertegenwoordiger Marnic De Meulemeester (Open Vld) hoopt dat hierover snel een akkoord kan worden bereikt, zodat de lokale besturen zelf kunnen instaan voor het onderhoud van deze wegen op hun grondgebied. Lees meer...


Gepubliceerd op: 06-08-2011


Eindelijk bestemming voor Erfgoedcentrum Ename

De Vlaamse Regering keurde vorige vrijdag een convenant goed tussen het Vlaams Gewest en de provincie Oost-Vlaanderen over het erfgoedcentrum in Ename. Daarmee komt een einde aan jarenlange onzekerheid over de bestemming van het gebouw dat sinds de oplevering in 2008 leeg staat. Gedurende vijf jaar zal in het gebouw een “proefproject archeologiedepot” uitgebouwd worden door de provincie. De Vlaamse overheid voorziet hiervoor een jaarlijkse toelage van 250.000 euro. Lees meer...


Gepubliceerd op: 19-07-2011


<<  1   2   3   4   5   9     >>