This is an example of a HTML caption with a link.
›› Home ›› Nieuws ›› Persmededelingen

Persmededelingen

Nood aan administratieve vereenvoudiging bij directe belastingen van Polders en Wateringen

Vandaag ondervroeg Vlaams Volksvertegenwoordiger Marnic de Meulemeester (VLD) Vlaams Minister van Leefmilieu Kris Peeters over de belasting op polders en wateringen. Lees meer...

Gepubliceerd op: 16-03-2006


Plus-3-Pas eindelijk afgeschaft!

Vandaag ondervroeg Vlaams Volksvertegenwoordiger Marnic De Meulemeester (VLD) Vlaams minister van Cultuur Anciaux nogmaals over het afschaffen van de Plus-3-Pas. Lees meer...

Gepubliceerd op: 23-02-2006


Administratieve vereenvoudiging in 2006: geen theorie, wel praktijk!

Tijdens het begrotingsdebat in plenaire vergadering van het Vlaams Parlement vestigde VLD Vlaams Volksvertegenwoordiger Marnic De Meulemeester nogmaals de aandacht op het belang van administratieve vereenvoudiging. Sedert jaren merken we immers dat de wetgeving blijft toenemen. Een belangrijk gevolg van deze toename is dat er allerlei klachten ontstaan. Die klachten handelen enerzijds over de grote hoeveelheid aan normen waardoor burgers en ondernemingen het bos door de bomen niet meer zien en anderzijds over de soms povere kwaliteit van de genomen beslissingen. Deze klachten kunnen in sommige gevallen leiden tot een zekere verzuring van de burger, met een verdere vervreemding van de politiek tot gevolg. Lees meer...

Gepubliceerd op: 21-12-2005


Twijfel over Beter Bestuurlijk Beleid blijft bestaan

Tijdens het vragenuurtje vandaag (26/10/2005) in het Vlaams Parlement ondervroeg VLD Vlaams Volksvertegenwoordiger Marnic De Meulemeester de Vlaams minister van Bestuurszaken over de voortgang van het project Beter Bestuurlijk Beleid. Lees meer...

Gepubliceerd op: 26-10-2005


<<  1   5   7   8   9     >>