This is an example of a HTML caption with a link.
›› Home ›› Oudenaarde ›› Toespraken
Sint-Barbarafeest brandweer

Toespraken

Sint-Barbarafeest brandweer

Commandant Bral
Geachte collega’s van de gemeenteraad
Geachte leden en ere-leden van het brandweerkorps
Dames en heren

Het jaarlijks Sint-Barbarafeest is voor het stadsbestuur een unieke gelegenheid om al onze brandweermannen, beroeps en de grote groep vrijwilligers, te danken voor hun tomeloze inzet voor de bevolking van stad en streek. Maar het is ook een moment om achteruit, maar vooral vooruit te blikken.

De versterking van het beroepskader van onze stedelijke brandweer is gerealiseerd. Cedric Naert en Filip Desmet kwamen het korps vervoegen als beroepsbrandweerman. Van harte proficiat. Ik houd er aan hun hiervoor van harte te feliciteren en ik wens hun veel succes toe in hun nieuwe beroepsloopbaan.

De eerste en belangrijkste schakel in de hulpverleningsketen is en blijft namelijk de hulpverlener zelf. Het gaat erom dat wij deze brandweerman, beroeps of vrijwilliger, moeten kunnen blijven motiveren voor hun onmisbare taak. We kunnen dat als stadsbestuur doen door jaarlijks voldoende investeringskredieten te voorzien voor de brandweer, zodat degelijk én veilig materiaal kan aangekocht worden, waardoor ze hun werk nog beter kunnen uitvoeren.

Op 21 december wordt de begroting 2010 voorgelegd aan de gemeenteraad. Voor de verdere uitrusting en afwerking van deze nieuwe kazerne is bijna 34.500 euro voorzien. Voor de aankoop van machines zoals dompelpompen, persslangen, een gesloten materieelcontainer en pneumatische hefkussens is 47.900 euro voorzien, waarvan we zelf een goede 12.000 euro betalen. Naar jaarlijkse gewoonte is ook geld voorzien voor het buitengewoon onderhoud van speciale en andere voertuigen.

Ik ben ervan overtuigd dat alle raadsleden opnieuw deze investeringen zullen goedkeuren.

Ik ben als burgemeester niet enkel trots op dit korps voor alle interventies, die ze gedisciplineerd uitvoeren, maar ook voor de inzet die getoond werd tijdens het opendeurweekend en de week erna, bij de schoolbezoeken aan de nieuwe kazerne. Ik heb van bezoekers veel lovende woorden gehoord. Ik ben blij te horen dat iedereen in het korps zich hier ‘thuis’ voelt en dat dit motiverend werkt.

Ik wil op mijn beurt Lieven Dieussaert, Olivier Standaert en Kristof Verplanken proficiat wensen met hun bevordering tot korporaal en Geert Derlyn tot onderluitenant. Uiteraard heet ik ook alle nieuwe stagiairs welkom in dit korps. Ik hoop dat ze met veel enthousiasme hun stage zullen doorlopen om uiteindelijk brandweervrijwilliger te worden.

Dames en Heren

De korpschef heeft in zijn toespraak allusie gemaakt op de brandweerhervorming die nog tot een betere en hechtere samenwerking diende te leiden. Deze brandweerhervorming zal in 2010 nog net op de rails kunnen gezet worden. Door besparingsmaatregelen ingevolge de economische crisis is er een vertraging opgetreden bij de hervormingsplannen van de Civiele Veiligheid en voor de Brandweer.

De Minister van Binnenlandse Zaken heeft op de “Dag van de Brandweer” op 7 oktober laatstleden gesteld dat deze hervorming stapsgewijze zal dienen te gebeuren. De vernieuwing van opleiding en materiaal zal volgend jaar centraal staan. Voor de veiligheid van de burger en van de brandweerman.

Inderdaad, schaartste noopt tot creativiteit. De brandweerhervorming moet ongetwijfeld doorgaan, rekening houdend met de gewijzigde omstandigheden en met respect voor de diepe wortels van de brandweer in onze samenleving.

Het uiteindelijke doel van deze brandweerhervorming moet immers zijn: betere veiligheid voor burger en brandweerman.

Extra investeren in opleiding, verbetering van de basisopleiding en ook managementopleidingen voor officieren moeten speerpunten zijn bij deze hervorming van de civiele veiligheid.

Intussen blijven wij binnen onze Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen verder werken, in goede samenwerking met alle brandweerzones. De samenwerking binnen onze hulpverleningszone is optimaal en wij zullen initiatieven blijven ontwikkelen om gezamenlijk materiaal te blijven aankopen, zoals dit in het verleden reeds is gebeurd.

In dit verband wil ik de woorden van de gouverneur van onze provincie aanhalen, die bij verschillende gelegenheden heeft gesteld, dat de brandweerzone Vlaamse Ardennen een voorbeeld van samenwerking is, niet alleen binnen onze provincie, maar in gans Vlaanderen.

Rest mij alleen nog iedereen een aangenaam Sint-Barbarafeest toe te wensen.

Dank u

Gepubliceerd op: 05-12-2009


Terug naar overzicht