This is an example of a HTML caption with a link.
›› Home ›› Oudenaarde ›› Toespraken
25 jaar Professional Women’s Association

Toespraken

25 jaar Professional Women’s Association

Geachte mevrouw Daems
Geachte mevrouw Vangaever
Geachte mevrouw Santens
Geachte dames (en heren)

Ik heet jullie als burgemeester van harte welkom in de volkszaal van ons laatgotisch stadhuis voor de viering van 25ste verjaardag van jullie club Professional Women’s Association Maagdendaele.

Het verheugt mij zoveel werkende dames te zien, die dan ook nog tijd vrijmaken om in clubverband samen te werken aan een betere toekomst en deel te nemen aan culturele activiteiten.

10 jaar geleden waren een goede 79% van de vrouwen tussen 25 en 50 jaar aan het werk. Vandaag is dat cijfer gestegen tot 86%. De feminisering van de arbeidsmarkt zet zich dus verder. Elke nieuwe generatie vrouwen participeert tegenwoordig actiever aan het beroepsleven dan de voorgaande.

De afgelopen 40 jaar verdubbelde het aantal vrouwen op de arbeidsmarkt. Deze feminisering gaat gepaard met een toename van de deeltijdse arbeid, maar toch werd twee derde van de toename van het aantal werkende vrouwen gerealiseerd door voltijds werkende vrouwen.

Tijd, kinderopvang, familiale redenen behoren tot de brede waaier van excuses waarachter vrouwen zich soms verschuilen om niet te moeten netwerken. Nochtans is netwerken nuttig. Het betekent gezamenlijk kennis delen, samen sterker worden. Jullie vereniging is een mooi voorbeeld van de sterkte van sociaal netwerken.

Andere markante cijfers vinden we in het onderwijs. Meisjes maken de droom van de democratisering van het onderwijs waar. De vrouwen tussen 30 en 40 zijn zelfs hoger geschoold dan de mannen.

Een lokaal bestuur heeft nauwelijks vat op de arbeidsmarkt, maar kan wel randvoorwaarden creëren, die het voor vrouwen gemakkelijker maken om voltijds te werken en een carrière uit te bouwen.

In Oudenaarde hebben wij een uitgebreide en gevarieerde kinderopvang. Bij de dienst opvanggezinnen zijn 70 onthaalouders aangesloten, die samen 668 kinderen overdag opvangen en nog eens 235 na de schooluren.

In de kortstondige kinderopvang Begijnhof werden vorig jaar 576 kinderen op een aangename manier opgevangen.

De jeugddienst en de sportdienst organiseren tijdens elke schoolvakantie tal van activiteiten voor het jonge volkje, zodat ouders met een gerust hart kunnen gaan werken.

Het stadsbestuur staat ook in voor de voor- en naschoolse opvang in 18 basisscholen. In 2008 werden op die manier 1.886 kinderen opgevangen tot 6 uur ’s avonds.

Enquêtes wijzen uit dat vrouwen nog steeds twee derden van alle huishoudelijke taken op zich nemen. Door het systeem van dienstencheques kunnen zij nu beroep doen op relatief goedkope huishoudelijke hulp, waardoor opnieuw tewerkstellingsmogelijkheden gecreëerd worden voor lagergeschoolde vrouwen.

Ik wens de club Maagdendale van harte proficiat met haar 25 ste verjaardag en hoop van harte dat de vereniging jong kan blijven door nieuwe leden aan te trekken. Hoewel duidelijk is dat vrouwen hun achterstand inhalen, zullen er steeds vrouwen nodig zijn die zich samen inzetten voor gelijke kansen en gelijkwaardige posities voor vrouwen op maatschappelijk, economisch en politiek vlak.

Proficiat!

Gepubliceerd op: 12-12-2009


Terug naar overzicht