This is an example of a HTML caption with a link.
›› Home ›› Oudenaarde ›› Toespraken
Inhuldiging nieuwe kaaimuur Vande Moortel

Toespraken

Inhuldiging nieuwe kaaimuur Vande Moortel

Mevrouw de minister
Meneer Clinckers
Meneer Vande Moortel
Beste aanwezigen

Oudenaarde kan zonder meer een geschenk van de Schelde genoemd worden.

Zoals we ze vandaag kennen, is de Schelde het resultaat van eeuwenlang menselijk ingrijpen.

In de vroege middeleeuwen vormde de Scheldevallei één van de dichtstbewoonde regio’s. De rivier was een contactader met de buitenwereld. De weinige goederen die men in de vroege middeleeuwen verhandelde, werden in hoofdzaak over water vervoerd. Transport over land was immers precair: vervoermiddelen en wegen waren van slechte kwaliteit.

Op basis van een reeks bewaarde Scheldetoltarieven uit de 12e en 13e eeuw, krijgen we een beeld van de grote verscheidenheid van goederen die langs de rivier werden verscheept: grondstoffen zoals steen, constructiehout en ijzer; voedingswaren, maar ook allerlei afgewerkte producten. De omvang van deze goederenstroom werd duidelijk weerspiegeld in de weelderige rijkdom van de heren van Oudenaarde, die maar liefst 60% van hun totale inkomsten haalden uit tolheffingen op de Schelde.

In de late middeleeuwen werd het uitzicht van de rivier grondig gewijzigd door infrastructuurwerken ten behoeve van een vlottere scheepvaart, maar vooral ook door de ontginningswerken aan de oevers. Overstromingen werden teruggedrongen door dijken waardoor bruikbare weidegronden werden gecreëerd, en hier en daar werden al de scherpste bochten afgesneden. Het is het begin van een eeuwenlange manipulatie van de rivier. Een ambitieus plan dat opgesteld werd in 1904-1906, werd pas veel later gerealiseerd. Een eerste fase werd uitgevoerd in 1935. Toen werden ook de huidige Scheldekaaien aangelegd ter vervanging van de vroegere schuin hellende oevers. In de periode tussen 1960 en 1980 werd het plan uiteindelijk voltooid en kreeg de Schelde haar huidige sterk gekanaliseerde vorm.

Vandaag zitten onze wegen overvol en kunnen we dus alleen maar gelukkig zijn met de inspanningen om de binnenvaart te stimuleren. De kaai die we vandaag inhuldigen is daar een goed voorbeeld van.
Ook bij de opmaak van de plannen voor het regionaal bedrijventerrein Coupure, hebben we een zone voorbehouden voor watergebonden activiteiten, gericht op de Schelde.
Even verderop vormen de Scheldeboorden en Scheldekop het onderwerp van een stadsvernieuwingsproject. De kern van het project is het valoriseren van de Scheldeoevers en de herwaardering van Pamele tot een volwaardige en bijzondere stadswijk. In feite waren de Scheldeoevers verworden tot achterkanten van de stad; we keerden ons met de rug naar de Schelde. Een eerste uitdaging is de oevers in te schakelen in een meervoudig stedelijk, regionaal en landschappelijk functioneren: verkeer, recreatie, toerisme, natuurherstel en wonen.
Gedurende meer dan 2 jaar is veel voorbereidend werk geleverd voor het dossier. Op 30 oktober van vorig jaar besliste de Vlaamse Regering om voor dit project een subsidie toe te kennen van 3 miljoen euro, waarvoor dank. Deze subsidie betekent een stevig duwtje in de rug voor de concrete realisatie van het project. Onder andere met de NV Waterwegen en Zeekanaal werd vorig jaar een samenwerkingsprotocol afgesloten, dat door de gemeenteraad is goedgekeurd. We zijn ervan overtuigd dat het een constructieve samenwerking wordt.

De inhuldiging van deze nieuwe loskaai vandaag, biedt dus niet enkel een belangrijke commerciële en logistieke meerwaarde, maar is ook maatschappelijk relevant als voorbode van een volledige heropleving van onze Scheldekaaien.

Ik wens de zaakvoerder en de familie Vande Moortel en al hun medewerkers veel succes.

Dank u

Gepubliceerd op: 23-03-2010


Terug naar overzicht