This is an example of a HTML caption with a link.
›› Home ›› Oudenaarde ›› Toespraken
Eerstesteenlegging woonproject LESKOO Oudenaarde

Toespraken

Eerstesteenlegging woonproject LESKOO Oudenaarde

Geachte heer Dreesen
Geachte heer Vankeirsbilck
Beste aanwezigen

In de vroege middeleeuwen was de Scheldevallei één van de dichtst bewoonde regio’s. Dit had vooral te maken met de zich ontwikkelende handel. Het vervoer langs het water was toen de veiligste en gemakkelijkste manier van transporteren: wegen en vervoersmiddelen over land waren toen nog van een té slechte kwaliteit.

Vooral in Oudenaarde kwam die handel via de Schelde snel tot een sterke bloei. Niet alleen grondstoffen zoals steen, constructiehout en ijzer, maar ook voedingswaren en allerhande afgewerkte producten werden langs het water vervoerd. Dat leidde tot een forse bevolkingsaangroei, maar bracht de stad ook grote rijkdom. Uit een reeks bewaarde Scheldetoltarieven uit de 12e en 13e eeuw kunnen we afleiden dat de toenmalige Heren van Oudenaarde tot 60% van hun inkomsten haalden uit tolheffingen op de Schelde.

Het uitzicht van de Schelde is zoveel eeuwen later natuurlijk sterk veranderd. Terwijl het in de middeleeuwen nog een sterk meanderende rivier was, werden de scherpste bochten ondertussen afgesneden. Er werden ook dijken aangelegd tegen overstromingen en in de jaren ’30 werden de schuin hellende oevers vervangen door de huidige Scheldekaaien die we hier zien. Het belang van de rivier voor transport en handel nam ook stilaan af. Uiteindelijk was de centrale ligging van de Schelde in het Oudenaards stadscentrum zelfs verworden tot niet meer dan een historisch gegeven. De Scheldeoevers waren bij wijze van spreken “achterkanten” van de stad geworden, we keerden ons meer en meer “met de rug naar de Schelde”.

Daar komt de laatste jaren echter opnieuw verandering in. De Schelde en haar oevers worden herontdekt als grote troef voor Oudenaarde en dat op verscheidene vlakken: commercieel, toeristisch, maar ook als aangename plek om te wonen.

Nog maar twee maanden geleden gaf ik nog een toespraak bij de officiële inhuldiging van de nieuwe loskade van steenbakkerij Vande Moortel, hier ongeveer een kilometer verderop stroomafwaarts. Op termijn zal de firma zo’n 75.000 ton goederen per jaar vervoeren per schip. Dat spaart jaarlijks 3000 vrachtwagens uit op de weg. In deze tijden van dichtslibbende wegen en fileleed alom, herontdekt men het duurzame transport via binnenscheepvaart.

Op toeristisch vlak is Oudenaarde natuurlijk vooral gekend als wielerstad, met ons Centrum Ronde van Vlaanderen en de prachtige landschappen van de Vlaamse Ardennen die tal van wielertoeristen aantrekken. Ook daar zal de link met de Schelde duidelijker gelegd worden. Dankzij een
Europese subsidie zal het fietsnetwerk Vlaamse Ardennen gevoelig uitgebreid worden, zo zullen er ondermeer fietsroutes komen die langs de Schelde tot in Noord-Frankrijk lopen. Uiteraard mogen we in deze context ook onze bescheiden, maar heel populaire jachthaven, hier aan de overkant van de Schelde, niet vergeten.

Maar dus ook de woonfunctie langs de oevers van de Schelde wordt sterk opgewaardeerd. Hier even verderop, ter hoogte van het gerechtsgebouw en Pamele kerk, starten binnenkort de stadsvernieuwingsprojecten Scheldeboorden en Scheldekop. De projecten zitten momenteel in de laatste rechte lijn naar goedkeuring en zullen de oevers van de Schelde in het stadscentrum nieuw leven inblazen.
Kortom, de Schelde krijgt in Oudenaarde weer de centrale plaats die ze verdient. De scheldeoevers zullen weer een stadsdeel worden dat leeft, waar het aangenaam en rustig vertoeven wordt, zowel voor bewoners als toeristen.

Ik ben dan ook uitermate verheugd om vandaag aanwezig te kunnen zijn bij de eerste steenlegging van dit bijzonder woonproject. LESKOO - de naam zegt het zelf - past volledig in het verhaal dat ik net schetste van heropwaarding van de Schelde en haar oevers in onze stad. Doordat het project voldoet aan de eisen rond ‘levenslang wonen” komt het bovendien tegemoet aan de veranderingen in onze samenleving die meer flexibele vormen van wonen vereisen.

Ik heb begrepen dat de eerste kopers van het project aanwezig zijn vandaag?! Ik wens hen bij deze van harte proficiat met hun aankoop. Ze hebben groot gelijk om te kiezen voor wonen aan het water met dit uniek zicht op de Schelde. De inwijkelingen onder hen wil ik bovendien alvast van harte welkom heten in Oudenaarde.

Het bouwteam tenslotte wens ik alle succes met dit prachtige project dat volledig aansluit bij de inspanningen van het stadsbestuur en andere overheden om de Schelde weer een prominente rol te geven in onze stad.

Ik dank u!

Gepubliceerd op: 27-05-2010


Terug naar overzicht