This is an example of a HTML caption with a link.
›› Home ›› Oudenaarde ›› Toespraken
65-jarig jubileum van De Gepensioneerden van de Openbare Diensten - Gewest Oudenaarde

Toespraken

65-jarig jubileum van De Gepensioneerden van de Openbare Diensten - Gewest Oudenaarde

Geachte voorzitter
Geachte leden en genodigden

Ik ben namens het stadsbestuur bijzonder verheugd vandaag een afvaardiging van het Verbond Gepensioneerden van de Openbare Diensten gewest Oudenaarde te mogen ontvangen naar aanleiding van de 65ste verjaardag van deze afdeling.

Toen Arthur De Lange, de gewezen stationschef van Eine, 65 jaar geleden de eerste voorzitter werd van de Oudenaardse gewestelijke afdeling, had hij allicht nooit gedacht dat zijn vereniging zou uitgroeien tot een verbond van ongeveer 400 mensen, die verspreid wonen in het arrondissement.

Het was vooral André Claeys, gewezen hoofdtreinwachter uit Bevere, die hard werkte aan de verruiming van deze afdeling. Na de leerkrachten en de PTT, kwamen ook de gepensioneerden van Financiën aan de beurt, werden de rustende rijkswachters opgezocht en kregen de gewezen ambtenaren van Justitie een aansluitingskaart aangeboden. Vandaag zijn alle openbare diensten vertegenwoordigd.

Gepensioneerden vandaag kunnen niet vergeleken worden met onze ouders en grootouders toen ze op rust gingen.

Door de verbeterde levensomstandigheden wordt de bevolking ouder en rest de meesten onder ons nog een lang leven na het pensioen. Een goede vereniging voor mensen die op rust gaan, kan een belangrijke rol spelen in het creatief invullen van deze zee van vrije tijd waar een pas-gepensioneerde plots mee geconfronteerd wordt.

Dat dit zeker gebeurt door de Oudenaardse afdeling van het Verbond Gepensioneerden van de Openbare Diensten, wordt ten volle bewezen door de waaier van activiteiten die georganiseerd worden.

Het is ook voor beleidsmensen een uitdaging om tegemoet te komen aan verzuchtingen van gepensioneerden. Ze vormen, samen met de socio-culturele verenigingen, de grootste groep die gebruik maakt van alle toeristische infrastructuur in onze stad.

Zoals jullie zullen gemerkt hebben is een gedeelte van ons stadhuis momenteel een bouwwerf. Begin dit jaar startten de werken voor de installatie van een lift. Het heeft ons meer dan 10 jaar gekost om het dossier van de lift te mogen uitvoeren, want het is niet evident om dergelijke ingrijpende werken uit te voeren in een geklasseerd gebouw.

De lift zal zes verdiepingen aandoen en zal geschikt zijn voor groepen tot ongeveer 20 personen. We maken van de gelegenheid gebruik om ook de verschillende museumzalen opnieuw in te richten en het gelijkvloers wordt omgevormd tot bezoekerscentrum en in de benedenlakenhalle zal je op een interactieve en boeiende manier kunnen kennismaken met de 1.000-jarige geschiedenis van onze stad.
We hopen dat veel mensen, die tot nu niet in staat waren om het stadhuis te bezoeken vanwege de vele trappen, dankzij de lift een ontdekkingstocht door ons stadhuis zullen houden.

Tal van 60-plussers zijn ook nog actief op sportief vlak. Wandelen en fietsen, alleen of in groep, zijn vaak de meest beoefend recreatiesporten. Binnen ons sportbeleid moeten wij aan de verzuchtingen van verschillende doelgroepen tegemoetkomen en ik denk dat we de voorbije tien jaar zeker geïnvesteerd hebben in accommodatie die door senioren geapprecieerd wordt.

Maar senioren kunnen ook actief blijven op andere manieren. Ze zijn welkom als vrijwilliger en raadgever bij tal van organisaties. Kennis kan men opdoen uit leerboeken, maar levenservaring niet.

Ik ben dan ook voorstander van een grotere betrokkenheid van gepensioneerden bij het beleid. In onze stad zijn verschillende adviesraden actief, die regelmatig suggesties en adviezen geven aan het schepencollege. Ook de seniorenraad speelt hierin een actieve rol door wensen en verzuchtingen van de leden rechtstreeks door te spelen aan de bestuurders.

Ik wil deze toespraak eindigen met een hartelijke gelukwens aan de jarige vereniging. Ik hoop dat het huidig bestuur haar taak nog lang op een creatieve en uitdagende manier mag vervullen en stel voor dat we samen het glas heffen op de toekomst.

Dank u

Gepubliceerd op: 31-08-2010


Terug naar overzicht