This is an example of a HTML caption with a link.
›› Home ›› Oudenaarde ›› Toespraken
Plechtige opening nieuw politiehuis Kluisbergen

Toespraken

Plechtige opening nieuw politiehuis Kluisbergen

Geachte genodigden

In naam van het Politiecollege van de Politiezone Vlaamse Ardennen heet ik u op mijn beurt welkom in het nieuwe politiehuis te Kluisbergen.

Zoals door collega-burgemeester Philippe Willequet reeds aangehaald, heeft het heel wat voeten in de aarde gehad om dit project te realiseren. Uiteindelijk ben ik er van overtuigd dat we gekozen hebben voor de juiste formule.

De voorbije jaren heeft onze politiezone veel inspanningen geleverd om de infrastructurele voorzieningen en de logistieke uitrusting van onze lokale politie te verbeteren. Dit heeft ongetwijfeld zijn vruchten afgeworpen. Er werd hierbij niet geopteerd voor één grote concentratie van de politiediensten te Oudenaarde, maar voor degelijk ingerichte, stevige ankerpunten in alle gemeenten binnen onze zone, dit onder de vorm van de lokale antennes.

Na de grondige verbouwingswerken aan de hoofdpost en de antenne Wortegem-Petegem, is vandaag Kluisbergen aan de beurt. Met de realisatie van deze nieuwbouw, zal de politiezone Vlaamse Ardennen, één van de best uitgeruste zones zijn op vlak van huisvesting.

Om de veiligheid van de bevolking in onze zone te garanderen, is het mijn inziens immers van cruciaal belang dat politiemensen hun werkzaamheden kunnen verrichten in de best mogelijke omstandigheden. Door de verhuizing zal de politie ook significanter in het straatbeeld aanwezig zijn, hetgeen alleen maar kan bijdragen tot een verhoogd veiligheidsgevoel.

Ik ben ervan overtuigd dat we vandaag een belangrijke stap zetten in de verbetering van de materiële werkomstandigheden van onze politiemensen te Kluisbergen. Ik wil u dan ook graag straks uitnodigen tot een korte rondleiding, zodat u zelf kan ontdekken dat, met de realisatie van dit nieuwe politiehuis, alle randvoorwaarden worden vervuld om het politiewerk in de beste omstandigheden te laten verlopen en een optimale basispolitiezorg te garanderen.

Alvorens tot de plechtige opening van het gebouw over te gaan, hou ik eraan om namens het Politiecollege een bijzonder woord van dank te richten aan onze aannemer, de firma NV BEYAERT CONSTRUCT / Groep HUYZENTRUYT uit Beveren-Leie voor de bijzondere vlotte en constructieve samenwerking bij de realisatie van ons gezamenlijk project.

Onze bijzondere appreciatie gaat hierbij, niet in het minst, uit naar mevrouw Anja GELDHOF, Directeur, en de heer Jürgen DE KEYZER, projectleider, voor hun gedreven en deskundige aanpak van het project.

Verder hou ik er aan om ook de ontwerper, architect Luc VERTRIEST uit Kruishoutem te danken, die sinds de aanvang van het project in 2005 steeds creatief en bereidwillig ten dienste heeft gestaan bij de uitwerking van de diverse concepten die ter tafel hebben gelegen.

Tenslotte richt ik ook een woord van dank aan de heer Kris NACHTERGAELE, bouwkundig adviseur van onze politiezone, die de belangrijke opdracht had om in te staan voor de administratief-technische opvolging en begeleiding van het project.
Hij diende in het bijzonder te waken op een strikte en correcte kostprijsbewaking en het verantwoord omspringen met de ter beschikking gestelde middelen, een taak waarin hij bijzonder goed is geslaagd.

Last but not least richt ik met genoegen een bijzonder woord van appreciatie tot Korpschef op rust, de heer John DE VLAMINCK, die met fierheid de realisatie van dit politiekantoor als laatste wapenfeit op zijn palmares mag schrijven.

Alvorens het glas te heffen op de toekomst van ons nieuwe politiehuis wil ik u graag uitnodigen op het opendeurweekend dat we zaterdag en zondag organiseren naar aanleiding van de ingebruikname van het politiekantoor. U kan er kennismaken met een grote waaier aan politie- en veiligheidsactiviteiten.  De lokale recherche demonstreert er opsporingstechnieken inzake diefstal. U krijgt demonstraties met politiehonden, de mogelijkheid tot het afnemen van een alcoholtest of simulatie door middel van de promillebril, enz.  Tevens worden er diverse infostand opgezet : inbraakpreventie in woningen, Buurt Informatie Netwerk, Recrutering Politie, enz.

Kortom, het loont meer dan de moeite om dit weekend opnieuw een kijkje te komen nemen in de antenne Kluisbergen !

Ik dank u allen voor uw aandacht.

Gepubliceerd op: 08-10-2010


Terug naar overzicht