This is an example of a HTML caption with a link.
›› Home ›› Oudenaarde ›› Toespraken
Plechtige opening gerenoveerd kerkhof Volkegem

Toespraken

Plechtige opening gerenoveerd kerkhof Volkegem

Geachte gedeputeerde Vercamer
Geachte meneer Santens
Geachte collega’s schepenen en raadsleden
Geachte inwoners van Volkegem

Ik ben als burgemeester blij dat we hier vandaag samen het gerenoveerd kerkhof van Volkegem plechtig mogen openen.

Dit waardevolle kerkhof, dat zich tijdens de voorbije eeuwen in waaiervorm rond de beschermde Sint-Martinuskerk ontwikkeld heeft, had sedert enige tijd te kampen met bodemerosie. Een restauratiedossier werd opgemaakt en de renovatiewerken vingen aan na het bouwverlof. Nu moeten enkel nog een aantal bomen en heesters geplant te worden.

De renovatie van dit kerkhof omvatte onder andere het volgende: het herstellen en instandhouden van een aantal grafzerken, het aanbrengen van erosiewerende draineerschachten, het vernieuwen van het wandelpad met dolomiet, het aanbrengen van afboordingen, het inzaaien van gras en het heropvoegen van de verharding aan de toegang van de kerk.

Het project werd ingediend en goedgekeurd als Leaderproject, waardoor er co-financiering mogelijk was door het provinciebestuur, het Vlaams Gewest en de Europese Unie.

Deze co-financiering bedraagt 32.810 euro op een totale projectkost van een goede 72.000 euro.

De renovatie van dit kerkhof krijgt nog een vervolg in de vorm van een brochure. In de loop van volgend jaar wordt namelijk samen met de provinciale dienst Monumentenwacht , aan de hand van dit voorbeeldproject hier in Volkegem, een onderhoudsbrochure uitgebracht met enerzijds algemene tips in verband met het periodiek onderhoud en anderzijds specifieke tips over bestrijding van bodemerosie. De brochure zal aan alle abonnees van de dienst Monumentenwacht bezorgd worden. Dus heel Vlaanderen kan iets leren van de manier waarop dit historische kerkhof gerenoveerd is.

Het kerkhof van Volkegem was het derde kerkhof dat onder handen genomen werd. Dat gebeurde eerder ook al met de begraafplaatsen van Mater en Edelare. Volgend jaar is het oud kerkhof van Eine aan de beurt.

We vinden het als stadsbestuur belangrijk om funerair erfgoed in ere te houden en op die manier ook een sereen kader te bieden aan iedereen die een groet wil brengen aan overleden familie of vrienden.

Dank u

Gepubliceerd op: 31-10-2010


Terug naar overzicht