This is an example of a HTML caption with a link.
›› Home ›› Oudenaarde ›› Toespraken
Forum Oost-Vlaanderen vist niet achter het net!

Toespraken

Forum Oost-Vlaanderen vist niet achter het net!

Geachte gedeputeerde Hertog
Geachte leden van de Vlaamse, provinciale en gemeentelijke overheid
Geachte leden van de polders en wateringen
Geachte vertegenwoordigers van de hengelverenigingen

Ik wil in eerste instantie gouverneur André Denys, tevens voorzitter van de Oost-Vlaamse bekkenbesturen, verontschuldigen wegens ziekte en wens hem bij deze een spoedig herstel toe. Ik kreeg dan ook de taak om jullie als burgemeester van Oudenaarde te verwelkomen in ons laatgotisch stadhuis.

De laatste jaren zijn de waterkwaliteit en de natuurlijke structuur van de waterlopen in die mate verbeterd dat er weer meer vissen in onze rivieren en beken voorkomen, maar tot op vandaag is er nog lang niet voldoende gerealiseerd.

Onder impuls van gouverneur Denys is, in samenwerking tussen de provincie Oost-Vlaanderen, de Vlaamse Milieumaatschappij, de Provinciale Visserijcommissie en de Commissie Integraal Waterbeleid, het initiatief gegroeid om het visbeleid in Oost-Vlaanderen nog verder gestalte te geven.

Dit initiatief heeft uiteindelijk geleid tot de organisatie van een forum dat hier vandaag plaatsvindt.

De keuze om het forum over een vernieuwd visbeleid in Oudenaarde te laten plaatsvinden is welbewust gebeurd. Vlakbij stromen de Zwalm en de Maarkebeek – die spijtig genoeg vorig weekend om een andere reden in het nieuws kwamen – waarin zeldzame riviervissen aan een gestaag tempo terugkeren.

In de omgeving liggen ook tal van oude Scheldemeanders, die door menig hengelaar worden geapprecieerd. Ook in de Bovenschelde vlakbij komt meer en meer vis voor en de hengelaars hebben hun weg naar de rivier al teruggevonden.

Rond de thema’s waterkwaliteit, infrastructuurwerken ten behoeve van de vismigratie en hengelfaciliteiten, werden constructieve gesprekken gevoerd met mensen uit het werkveld, wat geleid heeft tot een aantal aanbevelingen voor een vernieuwend visbeleid. Dat wordt hier vandaag toegelicht door de bevoegde ambtenaren van de VMM en het Agentschap voor Natuur en Bos.

Over deze aanbevelingen wordt daarna een debat gevoerd met de zaal onder leiding van gedeputeerde Peter Hertog, die hierbij gouverneur Denys vervangt. Het is de bedoeling dat dit debat zou leiden tot concrete, gedragen aanbevelingen voor een toekomstig visbeleid in Oost-Vlaanderen.

Uw mening als betrokkene is dan ook van uitzonderlijk belang.

Ik hoop op een constructief forum en geef graag het woord aan de heer Alain Dillen van het Agentschap voor Natuur en Bos.

Gepubliceerd op: 19-11-2010


Terug naar overzicht