This is an example of a HTML caption with a link.
›› Home ›› Oudenaarde ›› Toespraken
Algemene vergadering Buurt Informatie Netwerk

Toespraken

Algemene vergadering Buurt Informatie Netwerk

Geachte korpschef Duhamel
Geachte commissarissen
Geachte hoofdinspecteurs en wijkinspecteurs
Geachte heer Surmont
Geachte BIN-leden

Ik ben als burgemeester van Oudenaarde blij hier vandaag een grote groep mensen te mogen begroeten voor de algemene vergadering van het Buurt Informatie Netwerk.

Het is de tweede keer dat alle BIN-leden uitgenodigd worden. Vroeger werd enkel met de coördinatoren vergaderd. Ik vind het belangrijk dat mensen van de verschillende BIN’s in Oudenaarde elkaar eens op deze manier kunnen ontmoeten.

Een BIN tot stand brengen is één zaak. Het Netwerk levendig houden is een uitdaging op lange termijn. De bevolking is de bevoorrechte partner op vlak van veiligheid, zowel voor de politie als voor de bestuurlijke overheid. Wie kent immers beter de buurt dan de bewoners zelf? Het is de burger die in zijn omgeving het best weet wat abnormaal is of niet. Abnormale feiten worden aan de politiediensten meegedeeld en het is aan de deskundigheid van de politie om te oordelen of een abnormaal feit al dan niet verdacht is.

Naast structureel overleg zorgt het BIN er ook voor dat preventieve maatregelen op een vlugge en efficiënte wijze bij de bevolking gebracht worden. Het BIN wakkert positieve sociale controle en burgerzin aan en werkt aan een goed buurtschap én aan het beheersen van angstgevoelens.

Momenteel zijn er in de politiezone Vlaamse Ardennen 945 BIN-leden actief. Dankzij hen - en dus ook jullie - wordt aan buurtwerk en sociaal opbouwwerk gedaan.

Ik ben blij dat van deze algemene vergadering gebruik gemaakt wordt om uitleg en vorming te geven. Ik ben er zeker van dat commissaris Boddin en De heer Surmont van De Lijn een inspiratievolle uitleg zullen geven vanavond.

Ik wens iedereen een interessante avond toe en nu al veilige en gezellige eindejaarsfeesten.

Dank u

Gepubliceerd op: 26-11-2010


Terug naar overzicht