This is an example of a HTML caption with a link.
›› Home ›› Oudenaarde ›› Toespraken
Sint-Barabarafeest

Toespraken

Sint-Barabarafeest

Commandant Bral
Geachte collega’s van de gemeenteraad
Geachte leden en ere-leden van het brandweerkorps
Dames en heren

Het jaarlijks Sint-Barbarafeest is voor het stadsbestuur een unieke gelegenheid om al onze brandweermannen, beroeps en de grote groep vrijwilligers, te danken voor hun tomeloze inzet voor de bevolking van stad en streek. Maar het is ook een moment om achteruit, maar vooral vooruit te blikken.

De eerste en belangrijkste schakel in de hulpverleningsketen is en blijft namelijk de hulpverlener zelf. Het gaat erom dat wij deze brandweerman, beroeps of vrijwilliger, moeten kunnen blijven motiveren voor hun onmisbare taak, wat recent overduidelijk gebleken is. We kunnen dat als stadsbestuur doen door jaarlijks voldoende investeringskredieten te voorzien voor de brandweer, zodat degelijk én veilig materiaal kan aangekocht worden, waardoor ze hun werk nog beter kunnen uitvoeren.

Op 20 december wordt de begroting 2011 voorgelegd aan de gemeenteraad. Voor de aankoop van informaticamateriaal voor de brandweer is 30.000 euro voorzien en de aankoop van een commandowagen zal 80.000 euro kosten. Voor de aankoop van machines, exploitatiemateriaal en uitrusting is 7.375 euro begroot, bovenop de 11.000 euro van de federale overheid.

Naar jaarlijkse gewoonte is ook geld voorzien voor het buitengewoon onderhoud van speciale en andere voertuigen.

Ik ben ervan overtuigd dat alle raadsleden het nut van deze investeringen zullen inzien en de voorziene bedragen in de begroting zullen goedkeuren.

Hoewel het vandaag het feest van de brandweer is, wil ik als burgemeester, bevoegd voor veiligheid, benadrukken dat samenwerking met andere veiligheidsdiensten én interdisciplinaire samenwerking heel belangrijk zijn.

Tijdens de evacuatie van de camping van Feest in het Park, is duidelijk bewezen dat, naast de inzet van de brandweer, de samenwerking met andere diensten noodzakelijk is en ook zijn vruchten afwerpt.

Hetzelfde is bewezen tijdens de acties die gevoerd zijn bij de overstromingen van 13 november jongstleden. Door de samenwerking met politie, rode kruis, het leger, verschillende stadsdiensten en andere disciplines en overheidsdiensten, konden we de situatie onder controle krijgen en op zondagnamiddag de noodfase opheffen.

De beide ‘rampen’ die ik hier citeer waren meer dan een goede test voor de werking van de veiligheidscel. Uit de evaluatie achteraf bleek dat de samenwerking als goed ervaren werd en dat regelmatig overleg de efficiëntie nog kan verhogen.

Ook de oprichting van operationele prezones bij de brandweer beoogt een verbeterde werking van de hulpdiensten en een verhoogde veiligheid voor de burger en voor de hulpverleners. En die veiligheid moet steeds ons eerste doel zijn.

Ik sluit mij aan bij alle felicitaties aan het adres van Koenraad Darragas, Hugo Nollet, Erwin De Brouwere, Dirk Gezels, Luc Vandevelde, Jean-Paul Delarue, Paul Van Der Rasieren en Roland Van Heddegem en ik wens de 6 nieuwelingen van harte welkom.

Rest mij alleen nog iedereen een aangenaam Sint-Barbarafeest toe te wensen.

Dank u

Gepubliceerd op: 04-12-2010


Terug naar overzicht