This is an example of a HTML caption with a link.
›› Home ›› Oudenaarde ›› Toespraken
Eerste spadesteek Hof ter Linden Leupegem

Toespraken

Eerste spadesteek Hof ter Linden Leupegem

Dames en heren
Beste genodigden

Het Oudenaardse stadsbestuur investeert in stadsvernieuwing. Denk maar aan de stadsvernieuwingsprojecten ‘Scheldekop’ en ‘De Ham’. Oudenaarde wil immers een aantrekkelijke stad zijn waar het aangenaam leven, wonen en werken is. Daarom kunnen wij als stadsbestuur alleen maar blij zijn wanneer een projectontwikkelaar als DCB in onze stad een nieuw project ontwikkelt.

De aantrekkelijkheid van een stad wordt mede bepaald door haar woningaanbod. Evenwicht en kwaliteit zijn hier de kernwoorden. Een woningaanbod moet evenwichtig zijn en rekening houden met verschillende doelgroepen: jong en oud, gezinnen en alleenstaanden. Mensen met verschillende budgetten en woonnoden moeten allemaal een woning kunnen vinden. Het is onze taak als stadsbestuur om hierop toe te zien en zo de sociale mix te behouden. Op vlak van kwaliteit van het woningenbestand is een bijzondere rol weggelegd voor duurzaam omspringen met energie. Maatregelen op vlak van isolatie en zuinig energieverbruik garanderen niet alleen een beter wooncomfort en een lagere energiefactuur, als we op een verantwoorde manier met onze omgeving willen omgaan zijn ze een absolute noodzaak.

Op een verantwoorde manier met de omgeving omgaan betekent echter ook verantwoorde keuzes maken ten aanzien van de schaarse open ruimte waarover we nog beschikken. Dit betekent dat het stadsbestuur er moet voor zorgen dat nieuwe ontwikkelingen gebeuren op verlaten sites en stedelijke kankers om zo een nieuwe impuls aan buurten te geven. Belangrijk hierbij is dat er voldoende ruimte voor groen wordt voorzien. Straten en pleinen moeten groene accenten krijgen en nieuwe projecten moeten in hun ontwerp groene elementen opnemen. Kleinschalig groen heeft immers een positieve impact op het samenleven in de stad. U ziet het, onze slogan ‘Oudenaarde durft’ is ook op vlak van stadsvernieuwing erg passend.

Het nieuwbouwproject ‘Hof Ter Linden’ beantwoordt perfect aan de eisen van ons woonbeleid. Het is een project met betaalbare en energiezuinige appartementen waarbij veel groene ruimte is voorzien.

Ook de stad zelf en de Vlaamse Overheid investeren in de buurt. Hier vlakbij op het einde van de Ronseweg zijn de werken voor de aanleg van een fietsersonderdoorgang volop aan de gang. Op deze manier zal de zwakke weggebruiker in alle veiligheid de N60 kunnen oversteken.

Nog dichterbij, kan u zien dat in de onmiddellijke omgeving van de kerk hier aan de overkant, de straat volledig wordt heraangelegd.

Wij zijn er ons als stadsbestuur van bewust dat projecten als Hof Ter Linden een meerwaarde creëren voor de buurt en meebouwen aan een betere stad voor iedereen.

Daarom ben ik blij hier vandaag in Leupegem de eerste spade te kunnen steken.

Gepubliceerd op: 03-02-2011


Terug naar overzicht