This is an example of a HTML caption with a link.
›› Home ›› Oudenaarde ›› Toespraken
Academische Zitting van het Kinderkankerfonds

Toespraken

Academische Zitting van het Kinderkankerfonds

Geachte professor Benoit
Geachte heren Neyt en Bruynhooghe
Geachte dames en heren

Tijdens deze week van de vrijwilliger in het Europees jaar van de vrijwilliger is het meer dan terecht dat we de nadruk leggen op wat vrijwilligerswerk vandaag betekent in de maatschappij.

Het Kinderkankerfonds zet zich in voor een betere levenskwaliteit van kinderen met kanker en hun gezinnen. Daarbij kan het rekenen op een stevig team van medewerkers, bestuurders én vrijwilligers om haar missie te realiseren.

Ook het stadsbestuur heeft een missie: de basisgedachte van ons beleidsplan ‘Oudenaarde durft!’ is dat we de stad Oudenaarde willen uitbouwen tot een plek waar het aangenaam leven, wonen en werken is en waar iedereen de mogelijkheid krijgt om zijn talenten te ontwikkelen. Wij ijveren voor een veilige, warme, zorgzame, cultureel hoogstaande en sportieve stad. Mede dankzij de inzet van tal van vrijwilligers slagen we vrij goed in ons opzet. Het feit dat we ook veel jongeren als vrijwilliger kunnen inzetten sterkt mij in de overtuiging dat de jeugd niet altijd zo egoïstisch is als soms wordt beweerd.

Ik zal zeker onvolledig zijn, maar wil toch een paar zaken aanhalen, waarbij vrijwilligerswerk in onze stad een grote rol speelt.

In ons brandweerkorps werken 94 brandweervrijwilligers, die actief zijn in Oudenaarde, Horebeke, Maarkedal, Wortegem-Petegem en Zingem. In deze beschermde gemeenten wonen samen bijna 48.000 mensen, die kunnen rekenen op hun inzet.

De brandweer helpt ook bij de ambulancedienst 100, onder de verantwoordelijkheid van het Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde. Een brandweerman-autobestuurder-ambulancier bestuurt via een beurtrolsysteem elke werkdag tussen 7 uur ‘s avonds en 7 uur ’s morgens en op zaterdag, zondag en feestdagen 24 uur op 24 uur een ambulancewagen. De eigen brandweerziekenwagen is sinds 2002 ook officieel opgenomen in het bestand van het hulpcentrum 100 en vormt samen met een ambulance van het AZ een 24 uren permanentie als tweede 100-wagen in onze regio. Om u een idee te geven over de inzet: in 2009 waren er bijna 1.000 oproepen via het 100-nummer, waarvoor een vrijwillige brandweerman-ambulancier ingeschakeld werd.

Binnen de rusthuizen in onze stad wordt ook intensief beroep gedaan op vrijwilligers.
Vrijwilligerswerk in het Woon-, Leef- en Zorgcentrum De Meerspoort kent reeds een jarenlange traditie. De groep mensen die zich engageert voor bepaalde activiteiten groeide uit tot zo’n 80-tal vrijwilligers. Het aantal mogelijke taken waarbij vrijwilligers ingeschakeld kunnen worden is groot: bediening in de bar, begeleiding bij maaltijden,
het brengen van een bezoekje aan de bewoners, het rondgaan met bibliotheekboeken, hulp bij pastorale werking, de jaarlijkse festiviteiten, de kookgroepen, het marktbezoek, meehelpen op de dienst ergotherapie, begeleiding bij uitstappen met de bewoners,… noem maar op.

In het Woon- en Zorgcentrum H. Hart zijn een 20-tal vrijwilligers actief. Ze zetten zich in op domeinen die ze zelf kiezen en waar ze zich sterk in weten, zoals meehelpen bij animatie-activiteiten, meegaan op uitstap, een wandeling maken, een bezoekje brengen aan de bewoners,…

Het vrijwilligerswerk is in beide centra van groot belang, want zonder dat vrijwilligerswerk zou er voor de bewoners veel minder mogelijk zijn. Het schept ook ruimte voor de professionelen om de zorg te verdiepen.

Bij grote manifestaties in onze stad kunnen we steeds beroep doen op het Rode Kruis. Verspreid in Vlaanderen heeft het Rode Kruis ongeveer 300 afdelingen, dat is één in bijna iedere gemeente. Daardoor staan de rodekruisvrijwilligers heel dicht bij de bevolking, wat van groot belang is bij het opsporen van sociale noden.

Ook hier is er een goed uitgebouwde plaatselijke afdeling, die ondertussen meer dan 95 jaar bestaat. Tijdens grote manifestaties in onze stad kunnen we steeds beroep doen op eerstehulpposten van het Rode Kruis, die telkens heel goed werk verrichten. Ook bij noodtoestanden en rampen, zoals de overstromingen die we gekend hebben half november vorig jaar, kunnen we met veel vertrouwen beroep doen op de vrijwilligers van het Rode Kruis.

Het stadsbestuur doet ook beroep op vrijwilligers bij tal van culturele manifestaties. We kunnen momenteel in totaal rekenen op 78 socio-culturele vrijwilligers, die ingeschakeld worden bij het toezicht bij tentoonstellingen, bij voorstellingen in het cultureel centrum De Woeker en bij speciale culturele hoogdagen als erfgoeddag en Open Monumentendag.
De monitoren die de jeugddienst bijstaan bij de speelpleinwerking tijdens de vakanties zijn ook allemaal enthousiaste jonge vrijwilligers en de meeste mensen die instaan voor de voor- en naschoolse opvang in alle basisscholen in onze stad werken met een vrijwilligersstatuut.

Voor het in goede banen leiden van alle koersen die onze stad aandoen, kan de sportdienst rekenen op 45 vrijwilligers. Dankzij hun inzet kunnen de renners op een veilige manier over de hellingen en de kasseien rijden die onze stad rijk is. Hopelijk mogen we volgend jaar ook op die seingevers beroep doen wanneer we de aankomst van de Ronde van Vlaanderen in onze stad mogen organiseren. Dat is voorlopig nog een droom, maar we gaan ervoor!

Om af te sluiten: Oudenaarde is een bruisende stad, mede dankzij de talrijke vrijwilligers, die ik van harte dank – ook degenen die ik hier allicht vergeten ben.

Ik hoop ook namens het stadsbestuur dat het Kinderkankerfonds blijvend zal kunnen rekenen op vrijwilligers met het hart op de juiste plaats.

Dank u

Gepubliceerd op: 11-03-2011


Terug naar overzicht