This is an example of a HTML caption with a link.
›› Home ›› Oudenaarde ›› Toespraken
35 jaar JCI Oudenaarde

Toespraken

35 jaar JCI Oudenaarde

Geachte voorzitter
Geachte leden van JCI
Geachte genodigden

Eén van de eerste filosofen die de stad beschouwde als een noodzaak was Aristoteles, die 20 eeuwen geleden schreef dat de mens alleen een goed en volwaardig leven kon leiden in de stad. Zijn uitgangspunten waren dat de mens de anderen nodig heeft om een goed leven te kunnen leiden. Onder ‘goed leven’ verstond Aristoteles: een leven waarin de mens zijn capaciteiten volledig kan ontplooien. Om dit te kunnen verwezenlijken moet de mens zich in de maalstroom van het publieke leven wagen. Dan pas kan hij iets voor de gemeenschap betekenen en zijn sporen in de geschiedenis nalaten, en daarmee eer en, wie weet, zelfs onsterfelijke roem behalen.

Ik denk dat deze redenering van Aristoteles vrij goed aansluit bij de doelstellingen van JCI, namelijk het leveren van een bijdrage tot de vooruitgang van de universele gemeenschap door aan jonge mensen kansen te bieden om hun leiderschapskwaliteiten, verantwoordelijkheidsbesef, medemenselijkheid en ondernemingszin te ontwikkelen. Eigenschappen die positieve veranderingen in de gemeenschap teweegbrengen.

Ik ben blij dat ik vandaag een frisse, jarige afdeling mag begroeten. JCI Oudenaarde bestaat 35 jaar en dat mag terecht gevierd worden.

Onze stad kent een bloeiend verenigingsleven; er zijn minstens 300 verenigingen met een actieve werking in Oudenaarde.

Wij doen als stadsbestuur tal van inspanningen om van Oudenaarde een stad te maken waar het goed is te wonen, te werken en zich te ontspannen.

Het verenigingsleven wordt actief ondersteund op verschillende manieren. Culturele verenigingen, jeugdverenigingen en sportclubs kunnen op basis van goedgekeurde subsidiereglementen een financieel duwtje in de rug krijgen. In het budget 2011 is ongeveer 2 miljoen euro voorzien voor toelagen en subsidies allerhande.

Daarnaast stelt het stadsbestuur in de verschillende deelgemeenten lokalen en gebouwen ter beschikking van het plaatselijk verenigingsleven. Dit jaar voorzien we ongeveer 1 miljoen euro voor de uitrusting en het onderhoud van gebouwen, ten behoeve van het verenigingsleven. Het gaat onder andere over investeringen in het chirolokaal van Melden, de ontmoetingscentra Oudstrijdersstraat in Nederename, Mandenmakersstraat in Welden en Driesleutelstraat in Mater en het KSA-lokaal in Volkegem.

Sportverenigingen die over eigen infrastructuur beschikken kunnen ook financiële steun krijgen wanneer ze aanpassingswerken doen.

Ook infrastructuur voor cultuur wordt ter beschikking gesteld. De vroegere brandweerkazerne naast De Woeker kan voor verschillende activiteiten gebruikt worden en ook een opgeknapte ruimte op de benedenverdieping van het stadhuis doet dienst als tentoonstellingsruimte voor kunstverenigingen of individuele kunstenaars.

Ik kan alleen maar besluiten dat Aristoteles inderdaad een wijze man was wanneer hij stelde dat de mens de anderen nodig heeft om een goed leven te kunnen leiden. Als stadsbestuur kunnen we daartoe bijdragen door goede randvoorwaarden te creëren.

Ik wens JCI Oudenaarde nog een bloeiende toekomst toe en hoop dat er steeds weer jonge mensen zullen aangetrokken zijn door de visie en de missie van JCI.

Proficiat en bedankt

Gepubliceerd op: 16-04-2011


Terug naar overzicht