This is an example of a HTML caption with a link.
›› Home ›› Oudenaarde ›› Toespraken
V-dag

Toespraken

V-dag

Geachte Minister van Staat De Croo
Geachte collega’s gemeenteraadsleden en schepenen
Geachte leden van de vaderlandslievende verenigingen
Geachte aanwezigen

Honorable Councilor Charlesworth of Hastings, welcome and thank you for coming to Oudenaarde to commemorate the end of the second World War.

Ik wil ook aalmoezenier Dirk Dewulf bedanken voor de mooie gebedsdienst.

Vandaag herdenken we het einde van de grootste en bloedigste oorlog uit de geschiedenis van de mensheid. 55 miljoen doden. 25.000 doden per dag. Lange jaren van honger, angst, gruwel en vernieling. Jaren van diepe twijfel en grote onzekerheid. Iets wat mijn generatie, de generatie van na de Tweede Wereldoorlog, nooit meer heeft meegemaakt in West-Europa.

We herdenken vandaag ook de moed en het doorzettingsvermogen van al diegenen die niet wilden opgeven. Dankzij hun wil en de opoffering van zovelen, kunnen we 8 mei al 66 jaar herdenken in vrede en in welvaart.

De situatie leek hopeloos toen op 10 mei 1940 een oppermachtig Nazi-Duitsland België binnenviel.

Reeds tijdens de eerste uren werd de Belgische luchtmacht op de grond vernietigd na massale bombardementen. Met tanks en vliegtuigen trok de enorme invasie razendsnel door de Belgische en de Franse Ardennen.

Toch besloten zovele soldaten en verzetslui de moed niet op te geven en door te strijden. Koppig door te vechten. Zij bleven de vijand het hoofd bieden, wetend hoe groot het gevaar voor eigen leven was. Toch gingen ze door. Omdat ze wisten dat deze vijand niet zomaar een vijand was. Het was de ergste vijand, die we ooit hebben gekend. Het was de vijand van de democratie, de vijand van de vrijheid, de vijand van de mensheid.

Vandaag, 8 mei, herdenken we dat die vijand werd verslagen.

Op 7 mei 1945 werd de Oudenaardse gemeenteraad bij hoogdringendheid bijeen geroepen met als enig agendapunt: ‘Aankondiging der uiteindelijke overwinning of V-dag’.
Toenmalig schepen Santens leest in naam van het schepencollege een verklaring voor, die door de aanwezige gemeenteraadsleden rechtstaand aanhoord wordt. Ik lees de tekst niet volledig voor, maar citeer:

“We brengen een dankbare hulde aan de verbondenen, door wiens offer en volharding ons deze overwinning werd geschonken en met de verbondenen legers huldigen wij met fierheid ons Belgisch leger om het deel dat het genomen heeft in deze reuzenstrijd.

Ons tweede woord zal er een wezen van piëteitsvolle herdenking van al dezen die hun leven gaven voor onze bevrijding…” Tot zover het citaat.

8 mei is een dag die we niet zomaar vieren. Het is een dag die we kost wat kost in ere moeten houden. Op deze dag brengen we hulde aan alle oud-strijders, aan alle gesneuvelden, aan alle verzetslieden, ja, aan iedereen die toen de toekomst van ons land, van de huidige en toekomstige generaties hebben veilig gesteld. We zullen hun moed nooit vergeten.

Ik wil tenslotte iedereen ook nog warm maken om eens naar de terreinen van Woon- Leef en Zorgcentrum De Meerspoort te gaan, waar de vereniging World War II Battle Wheels gisteren en vandaag een militair treffen evoceert met geallieerde militaire voertuigen uit de tweede wereldoorlog.

Dank u

Gepubliceerd op: 08-05-2011


Terug naar overzicht