This is an example of a HTML caption with a link.
›› Home ›› Oudenaarde ›› Toespraken
Heropening zilverzalen stadhuis

Toespraken

Heropening zilverzalen stadhuis

Van harte welkom in de volkszaal van ons mooie stadhuis. Inderdaad, het stadhuis speelt vandaag de hoofdrol en is het kloppend hart van de stad. Een gloednieuw logo, gecreëerd door Stefaan David slaat de nagel op de kop: het heeft immers een frêle schoonheid, vervrolijkt het hart en brengt het in een feeststemming. Een monument dat alle harten verovert. Zij is bekoorlijk, toverachtig , zij rijst levendig en sierlijk boven de stad. Zij is van een volmaakte schoonheid, haast een schrijn temidden van de Scheldevallei en de omringende heuvels van de Vlaamse Ardennen, Vlaanderens mooiste landschap.

Victor Hugo schreef ooit: “in dit fantastische gebouw is er geen enkel detail dat het niet waard is bekeken te worden”.

Het stadhuis is dan ook voor vele Oudenaardenaren een plaats van lief en leed: feesten, plechtige ontvangsten en huwelijken. Een plaats waar men zeker éénmaal in het leven langs komt.

Voor bezoekers is het een van de mooiste stadhuizen in ons land, een parel van laatgotische architectuur, maar bovenal een stadhuis met achter iedere deur een verhaal: rijk aan fonkelend zilver, de vaste stek van de Oudenaardse wandtapijten, een plek vol historiek met menselijke verhalen in het bezoekerscentrum, dat zijn deuren zal openen in maart 2012.

Het stadhuis moet een echte thuis worden voor jong en oud, een knooppunt voor toerist en inwoner en hét vertrekpunt voor een verder bezoek aan de stad en de Vlaamse Ardennen.

Maar het stadhuis is ook de thuishaven van een prachtige collectie edelsmeedkunst.

Meer dan een jaar was het stadhuis gesloten voor het grote publiek en dit door de renovatiewerken en de installatie van een panoramische lift. De collectie edelsmeedkunst werd gedurende die periode veilig bewaard in de Nationale Bank te Brussel.

Met bijzonder veel trots kan ik u meedelen dat vandaag de collectie met een vernieuwde opstelling te pronken staat op de tweede verdieping van het stadhuis.

De verzameling bestaat uit meer dan 230 objecten en groeide in de loop der jaren steeds aan. Dit alles hebben we te danken aan het werk van de stille verzamelaars: de heer Ernest De Boever en wijlen mevrouw Hélène de Boever-Alligoridès.

Hun passie voor edelsmeedkunst begon 30 jaar geleden. Samen geraakten zij geboeid en gepassioneerd door de rijke geschiedenis van de stad Oudenaarde en zo begon ook de zin om een verzameling met Oudenaardse kunst aan te leggen.

Twee kunsttakken trokken de aandacht: de wandtapijtkunst en de edelsmeedkunst. Het stadsbestuur had zich reeds in de jaren tachtig toegelegd op onderzoek naar de Oudenaardse wandtapijten, ontwikkelde een degelijk aankoopbeleid en er werd een weef- en conservatieatelier in het Huis de Lalaing uitgebouwd.

De reputatie van Oudenaarde als edelsmeedcentrum was minder gekend. Hierdoor werd hun nieuwsgierigheid aangewakkerd en zij verzamelden in alle stilte Oudenaards zilver. De bijeengebrachte collectie Oudenaards zilver vormde in 1994 de aanleiding tot de tentoonstelling en de catalogus “Oudenaardse zilver”. De collectie was in 1992 aan de stad Oudenaarde in bruikleen gegeven met als doel de verzameling als geheel te behouden, voor het grote publiek tentoon te stellen en te bewaren in de thuisstad. Hélène De Boever-Alligoridès verzamelde met grote zin voor detail de achtergrondinformatie, bestudeerde de stukken, de merktekens, de meesters en ze slaagde er ook in de functie van de kunstvoorwerpen te doorgronden. Zij was en is nog steeds voor de stad Oudenaarde een groot mecenas.

Na het overlijden van zijn echtgenote, heeft de heer Ernest De Boever hun gezamenlijk levenswerk met veel liefde verdergezet. Het vuur om nog meer te verzamelen, en niet alleen Oudenaardse zilverstukken, maar ook bijzonder zilver uit andere Europese landen, is nog lang niet gedoofd. Nog steeds blijft hij de collectie vervolledigen met zilver uit particulier bezit en zilver uit gerenommeerde veilinghuizen. Boeiende contacten met verzamelaars zijn daaruit ontstaan.

We mogen stellen dat de liefde voor kunst en cultuur in Oudenaarde zijn levenswerk blijft en in nagedachtenis van zijn echtgenote draagt de collectie dan ook de naam “De Boever-Alligoridès”.

Ook de grote museumzaal draagt voortaan de naam: Grote Zilverzaal De Boever-Alligoridès.

Ik kan niet genoeg onderlijnen hoe dankbaar het Stadsbestuur is voor de vele inspanningen die de heer Ernest De Boever leverde en nog steeds levert om Oudenaarde en haar kunstnijverheid verder te promoten.

De aanwezigheid van een uitmuntende collectie edelsmeedkunst is voor onze stad één van de grote toeristische troeven en wij zullen het ook niet nalaten de collectie te promoten en blijvend te investeren in de presentatie ervan.

Dank u

Gepubliceerd op: 01-05-2011


Terug naar overzicht