This is an example of a HTML caption with a link.
›› Home ›› Oudenaarde ›› Toespraken
Opening nieuw stadspark De Ham

Toespraken

Opening nieuw stadspark De Ham

Geachte genodigden

Stilstaan is achteruitgaan, en dat willen we in Oudenaarde zeker niet doen. In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan dat in 2005 werd goedgekeurd waren de Ham en Scheldeboorden / Scheldekop opgenomen als strategische gebieden voor de ontwikkeling van de stad. Vandaag werken we concreet, maar gefaseerd verder aan de concrete uitbouw van deze stadsvernieuwingsprojecten.

Tijdens de jaren ’60 zorgden een aantal ingrepen voor een belangrijke ruimtelijke breuk in onze stad. De aanleg van de N60 en de brede invalsweg naar het centrum creëerden een ‘gat in de Markt’, dat ondertussen met het project Droesbeke op een hedendaagse manier een nieuwe invulling kreeg.

Door de rechttrekking van de Schelde in de jaren ’60 werden talrijke gebouwen, waaronder een deel van de bijgebouwen van de abdij Maagdendale en het bouwblok aan de Jan zonder Vreeslaan gesloopt. De oude Scheldearm werd gedempt en de Ham werd afgesneden van Pamele en bij Oudenaarde gevoegd.

Hoewel de Schelde onze stad eeuwenlang welvaart bracht, vormt ze nu een barrière tussen twee stadsdelen. Onze stad heeft zich met haar rug naar de Schelde gekeerd. Met het project Scheldeboorden / Scheldekop willen we de verbinding tussen beide stadsdelen verbeteren.

De oevers aan beide zijden van de Schelde moeten meer betrokken worden bij de stedelijke activiteiten, maar ook een sterk groen potentieel uitbouwen. De heraanleg van de kaaien moet ervoor zorgen dat men kan ‘genieten aan het water’ en dat de stad terug naar de Schelde gebracht wordt. Essentieel is dat er een doorlopend pad in lusvorm ontstaat tussen twee vaste oeververbindingen, namelijk de Matthijs Casteleinstraat en de voetgangersbrug.

Met het project Scheldekop wil het stadsbestuur een doordachte, kwalitatieve, duurzame en innovatieve herinvulling en ontwikkeling van het gebied realiseren. Een vermenging van functies is voorzien: wonen, kantoren, publieke voorzieningen en open ruimte. Het gebied wordt voor voetgangers en fietsers verder ontsloten door middel van een nieuwe fietsersbrug ter hoogte van de passantenhaven.

Voor het project Scheldeboorden / Scheldekop krijgt het stadsbestuur 3 miljoen euro subsidies uit het stadsvernieuwingsfonds van de Vlaamse Regering. De beoordeling van de jury stadsvernieuwing is gebaseerd op 6 pijlers:

  1. het project is vernieuwend
  2. het project is structureel, strategisch en duurzaam: de creatie van een nieuw woongebied op de Scheldekop en de realisatie van nieuwe voetgangers- en fietsersbruggen zijn structurele en strategische ingrepen. Het stedelijk belang van Pamele zal vergroten
  3. het ontwerp heeft een kwalitatieve ruimtelijke plannings- en ontwerpbasis: de Scheldekop en de Ham vormen samen de strategische gebieden voor de ontwikkeling van de stad.
  4. het project heeft een intrigerend karakter: veel diverse functies werden tot één samenhangend geheel uitgewerkt.
  5. het project heeft een participatief opzet: workshops en informatievergaderingen zijn al georganiseerd om een grotere betrokkenheid van de inwoners bij het project te creëren
  6. het project is gebaseerd op een Publiek-Private Samenwerking

Aansluitend bij het project Scheldeboorden zijn er de dossiers voor de heraanleg van 5 straten in Pamele, waarvan het dossier Baarstraat dit jaar in aanbesteding gaat.

Er is nog veel werk aan de winkel en door de omvangrijke projecten gefaseerd uit te voeren, kan ook – waar nodig – bijgestuurd worden.

Ik wil tenslotte dan ook iedereen bedanken die mee vorm gegeven heeft aan de projecten stadsvernieuwing en dat in de toekomst ook nog zal doen: de stadssecretaris, alle medewerkers van het bestuur infrastructuur ruimtelijke ordening, het bestuur infrastructuur ontwerp en het bestuur infrastructuur administratie. De dienst communicatie zorgde voor een overzichtelijke folder, die jullie hier kunnen meenemen.

Ik geef nu graag het woord aan Guy Hove, schepen van openbare werken.

Dank u

Gepubliceerd op: 15-05-2011


Terug naar overzicht