This is an example of a HTML caption with a link.
›› Home ›› Oudenaarde ›› Toespraken
Opening campus Kloosterhof Pamele

Toespraken

Opening campus Kloosterhof Pamele

Geachte aanwezigen

Ik ben als burgemeester blij dat ik hier vandaag het woord mag voeren bij de opening van campus Kloosterhof Pamele.

In Oudenaarde wonen momenteel ongeveer 30.000 mensen en ons inwonersaantal blijft stijgen. 26% van onze bevolking is ouder dan 60 jaar; 20,6% is ouder dan 65 jaar. Dit zijn belangrijke aantallen, maar achter die cijfers staan mensen, die elk op hun manier omgaan met het ouder worden.

Ik denk dat iedereen zo lang mogelijk in zijn of haar vertrouwde omgeving wil blijven wonen en in die zin zijn er tal van mogelijkheden gecreëerd door diverse overheden.

Er zijn tegemoetkomingen voor hulp aan bejaarden, er bestaan mantelzorgpremies en er zijn verschillende vormen van professionele thuiszorg.

Globaal verblijft in België bijna 6% van de 60-plussers in een rustoord of een rust- en verzorgingstehuis en doet bijna 5% van de 60-plussers beroep op thuiszorg.

Een sociaal rapport van de Europese Commissie toont aan dat 45% van de plus-80-jarigen alleen leeft en 10% in een instelling.

Door de verdunning van het familienetwerk worden vele oudere mensen verzorgd door mantelzorgers, maar deze mantelzorgers zijn dikwijls zelf ook al bejaarde mensen.

De Wereldgezondheidsorganisatie stelt dan ook dat de westerse gezondheidssystemen teveel georganiseerd zijn vanuit het perspectief van de acute zorgverstrekking en meer aandacht zouden moeten besteden aan geïntegreerde zorg.
De uitdaging is dus complex. De ontwikkeling van samenwerkingsverbanden met alle partijen in de zorg is van wezenlijk belang, ongeacht of het gaat om overheden, professionele zorgverstrekkers, instanties voor sociale zekerheid, gebruikers of hun vertegenwoordigers.

In onze stad zijn er twee goed functionerende woon- en zorgcentra – het H. Hart en De Meerspoort. Ook hier vinden veel ouderen echter de stap van zelfstandig wonen naar een ‘rusthuis’ te groot.

Serviceflats of assistentiewoningen zijn dan ook de ideale woonvorm voor mensen die overdag nog grotendeels zelfstandig kunnen functioneren.

Het blijft belangrijk dat de bewoners van woon- en zorgcentra levenskwaliteit behouden en beroep kunnen doen op een degelijke dienstverlening, wat bij deze woonvorm het geval is.

Met het dagverzorgingscentrum en het centrum voor kortverblijf wordt hier nu ook aan veel verzuchtingen voldaan.

De nood aan woon- en zorgcentra en serviceflats zal steeds stijgen. Het H. Hart heeft hier een belangrijke stap gezet en ook het OCMW heeft uitgebreide plannen.

Ik wens de bestuurders van Woon- en Zorgcentrum H. Hart vzw proficiat met de realisatie van het Kloosterhof Pamele hier en wens het personeel veel arbeidsvreugde en vooral de bewoners en gebruikers veel levenskwaliteit.

Dank u

Gepubliceerd op: 24-06-2011


Terug naar overzicht