This is an example of a HTML caption with a link.
›› Home ›› Oudenaarde ›› Toespraken
Open algemene vergadering Seniorenraad

Toespraken

Open algemene vergadering Seniorenraad

Geachte collega-schepen
Geachte OCMW-voorzitter
Geachte voorzitter en erevoorzitter van de seniorenraad
Geachte aanwezigen

Ik ben blij dat ik hier vandaag als burgemeester zo veel geïnteresseerden mag begroeten.

In Oudenaarde wonen momenteel ongeveer 30.000 mensen en ons inwonersaantal blijft stijgen. 26% van onze bevolking is ouder dan 60 jaar; 20,6% is ouder dan 65 jaar. Dit zijn belangrijke aantallen, maar achter die cijfers staan mensen, die elk op hun manier omgaan met het ouder worden.

Ik denk dat iedereen zo lang mogelijk in zijn of haar vertrouwde omgeving wil blijven wonen en in die zin zijn er tal van mogelijkheden gecreëerd door diverse overheden.

Er zijn tegemoetkomingen voor hulp aan bejaarden, er bestaan mantelzorgpremies en er zijn verschillende vormen van professionele thuiszorg.

Globaal verblijft in België bijna 6% van de 60-plussers in een rustoord of een rust- en verzorgingstehuis en doet bijna 5% van de 60-plussers beroep op thuiszorg.

Door de verdunning van het familienetwerk worden veel oudere mensen verzorgd door mantelzorgers, maar deze mantelzorgers zijn dikwijls zelf ook al mensen op leeftijd.

2011 is het Europees jaar van de vrijwilliger en daar wil ik het hier vooral over hebben. De basisgedachte van ons beleidsplan ‘Oudenaarde durft!’ is dat we de stad Oudenaarde willen uitbouwen tot een plek waar het aangenaam leven, wonen en werken is en waar iedereen de mogelijkheid krijgt om zijn talenten te ontwikkelen. Wij ijveren voor een veilige, warme, zorgzame, cultureel hoogstaande en sportieve stad. Mede dankzij de inzet van tal van vrijwilligers slagen we vrij goed in ons opzet.

Ik zal zeker onvolledig zijn, maar wil toch een paar zaken aanhalen, waarbij vrijwilligerswerk in onze stad een grote rol speelt en gedaan wordt door 55-plussers.

Binnen de rusthuizen in onze stad wordt intensief beroep gedaan op vrijwilligers.

Vrijwilligerswerk in het Woon-, Leef- en Zorgcentrum De Meerspoort kent reeds een jarenlange traditie. De groep mensen die zich engageert voor bepaalde activiteiten groeide uit tot zo’n 80-tal vrijwilligers.

Het aantal mogelijke taken waarbij vrijwilligers ingeschakeld kunnen worden is groot: bediening in de bar, begeleiding bij de maaltijden, het brengen van een bezoekje aan de bewoners, hulp bij pastoraal werk, begeleiding bij uitstappen met de bewoners,… noem maar op. De nieuwe voorzitter van de seniorenraad, Claude De Clercq, is trouwens één van die vele vrijwilligers daar.

Ook in het Woon- en Zorgcentrum H. Hart zijn vrijwilligers actief voor vergelijkbare taken.

Het vrijwilligerswerk is in beide centra van groot belang, want zonder dat vrijwilligerswerk zou er voor de bewoners veel minder mogelijk zijn. Het schept ook ruimte voor de professionelen om de zorg te verdiepen.

Het stadsbestuur doet ook beroep op vrijwilligers bij tal van culturele manifestaties. We kunnen momenteel in totaal rekenen op 78 socio-culturele vrijwilligers, die ingeschakeld worden bij het toezicht bij tentoonstellingen, bij voorstellingen in cultureel centrum De Woeker en bij speciale culturele hoogdagen zoals erfgoeddag en Open Monumentendag. Ongeveer de helft van die groep bestaat uit prille zestigers, die dat met veel enthousiasme en zin voor verantwoordelijkheid doen.

Ook de verschillende adviesraden in onze stad, waaronder de seniorenraad, betekenen een vorm van vrijwilligerswerk. Mee nadenken over de verschillende beleidsdomeinen leidt tot beter onderbouwde besluitvorming en daar kan iedereen beter van worden.

Ik vind het initiatief om hier vandaag een open algemene vergadering te houden dan ook bijzonder lovenswaardig.

Ik wens iedereen nog een boeiende namiddag.

Dank u

Gepubliceerd op: 15-09-2011


Terug naar overzicht