This is an example of a HTML caption with a link.
›› Home ›› Oudenaarde ›› Toespraken
Sint-Barbarafeest

Toespraken

Sint-Barbarafeest

Commandant Bral
Geachte collega’s van de gemeenteraad
Geachte leden en ere-leden van het brandweerkorps
Dames en heren

Het jaarlijks Sint-Barbarafeest is voor het stadsbestuur een unieke gelegenheid om al onze brandweermannen, beroeps en de grote groep vrijwilligers, te danken voor hun tomeloze inzet voor de bevolking van stad en streek. Maar het is ook een moment om achteruit, maar vooral vooruit te blikken naar de definitieve brandweerhervorming.

De nieuwe federale regering zal begin volgende week een feit zijn.

Ik druk hierbij de hoop uit dat de minister van binnenlandse zaken dringend werk maakt van de definitieve uitvoering van de wet van 2007, die de civiele veiligheid definitief vorm moet geven.

Om budgettaire redenen was de federale overheid verplicht om die reorganisatie stap voor stap uit te voeren. Maar ondertussen is er toch al heel wat veranderd. Over heel het land zijn operationele prezones ingesteld.

En ik mag trots zeggen dat de operationele prezone van de Vlaamse Ardennen prachtig voorbereidend werk geleverd heeft.

Maar ik denk dat de tijd nu gekomen is om in de loop van volgend jaar de brandweerhervorming in het bijzonder, definitief af te ronden, dit in het belang van de veiligheid van iedere burger.

De beoogde schaalvergroting en een betere samenwerking tussen de verschillende korpsen zorgt er ook voor dat iedere burger recht heeft op dezelfde snelste adequate hulp en eenzelfde basisbescherming.

Hoewel het vandaag het feest van de brandweer is, wil ik als burgemeester, bevoegd voor veiligheid, benadrukken dat samenwerking met andere veiligheidsdiensten én interdisciplinaire samenwerking heel belangrijk zijn.

Op 16 september kregen we het bevrijdende nieuws dat Oudenaarde vanaf 2012 de nieuwe aankomstplaats van de Ronde van Vlaanderen is. De aankomst van de Ronde is ontegensprekelijk het grootste eendagsevenement ooit in Oudenaarde. Om de organisatie hiervan in goede banen te leiden zijn ondertussen tien werkgroepen opgericht, die elk een bepaald aspect behandelen. Veiligheid is een absolute prioriteit om te slagen in de organisatie van een kwaliteitsvolle, warme en mediagenieke koers, waar iedereen onbezorgd kan van genieten.

De werkgroep veiligheid is een interdisciplinair team, dat ondertussen al een paar keer vergaderd heeft. De pre-operationele brandweerzone Vlaamse Ardennen, waarvan Oudenaarde het centrumkorps is, beschermt een groot deel van de gemeenten rond het parcours in Zuid-Oost-Vlaanderen. De drie gemeenten van de finale van de wedstrijd – Kluisbergen, Wortegem-Petegem en Oudenaarde – maken deel uit van de politiezone Vlaamse Ardennen.

De lokale CP-OPS wordt ondergebracht in de brandweerkazerne. Door de gunstige ligging van de kazerne ten opzichte van de aankomst en de randactiviteiten, kan dit centrum uitgebouwd worden tot coördinatiecentrum veiligheid en kan het gemeenteoverschrijdend gebruikt worden.

Ik ben er zeker van dat we op 1 april tenvolle op de brandweer zullen kunnen rekenen.

Ik wil hier ook de 14 nieuwe kandidaat vrijwilligers verwelkomen. Ik kan hen verzekeren dat ze terecht komen in een hechte ploeg, die teambuildingsgewijs steeds aan hetzelfde zeel trekt. Ik hoop dat ze zich hier vlug zullen thuis voelen.

De eerste en belangrijkste schakel in de hulpverleningsketen is en blijft namelijk de hulpverlener zelf. Het gaat erom dat wij deze brandweerman, beroeps of vrijwilliger, moeten kunnen blijven motiveren voor hun onmisbare taak. We kunnen dat als stadsbestuur doen door jaarlijks voldoende investeringskredieten te voorzien voor de brandweer, zodat degelijk én veilig materiaal kan aangekocht worden, waardoor ze hun werk nog beter kunnen uitvoeren.

Op 19 december wordt het budget 2012 ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Een goede 300.000 euro is voorzien voor de dagelijkse werking van de brandweer.

Daarnaast zijn er ook kredieten voorzien voor noodzakelijke investeringen, waarvan de aankoop van een nieuwe tankwagen de belangrijkste is. Ik ben ervan overtuigd dat de gemeenteraad dit zal goedkeuren.

Ik wil tenslotte iedereen die dit jaar een brevet haalde en opleiding volgde van harte proficiat wensen.

Geniet van een aangenaam Sint-Barbarafeest.

Dank u

Gepubliceerd op: 03-12-2011


Terug naar overzicht