This is an example of a HTML caption with a link.
›› Home ›› Oudenaarde ›› Toespraken
Infomoment voor bedrijven over de Ronde van Vlaanderen

Toespraken

Infomoment voor bedrijven over de Ronde van Vlaanderen

Geachte bedrijfsleiders
Beste rondeliefhebbers

Ik ben als burgemeester erg blij dat hier vandaag zoveel geïnteresseerde bedrijven vertegenwoordigd zijn. Straks zal Flanders Classics uitleg geven over hun aanbod voor bedrijven bij de aankomst van de Ronde van Vlaanderen in onze stad, maar ik wil eerst een kleine inleiding geven.

Iedere groepering van samenwerkende mensen, zij het een bedrijf, een vereniging of, jawel, een stadsbestuur, moet steeds oog hebben voor vernieuwing en voor vooruitgang. Stilstaan is achteruitgaan. Opportuniteiten zijn als treinen: of je springt erop, of je mist ze. En dan is de kans voorbij.

Ook wij zagen kansen in het binnenhalen van de aankomst van de Ronde in Oudenaarde. In februari 2011 stelde Oudenaarde zich kandidaat als aankomststad voor de Ronde van Vlaanderen vanaf 2012 met een argumentatiedossier.

Na overleg met Flanders Classics over de technische vereisten, bevestigden we onze kandidatuur en dienden we een gedetailleerd dossier in, waaruit bleek dat Oudenaarde de draagkracht en know how heeft om de aankomst van de Ronde in optimale omstandigheden te laten verlopen.

We hadden en hebben een duidelijk uitgangspunt: het zou een erg goede zaak zijn voor de Ronde zelf, voor haar sportieve uitstraling, haar imago, haar commerciële expansie en voor de toeristische return die voor stad en streek kan gecreëerd worden.

Op 16 september was de kogel door de kerk en kregen we het heuglijke nieuws dat ons dossier de voorkeur wegdroeg van Flanders Classics en dat de aankomst van Vlaanderens Mooiste vanaf 2012 in onze stad plaatsvindt.

De aankomst van de Ronde is ontegensprekelijk het grootste eendagsevenement ooit in Oudenaarde. Om de organisatie hiervan in goede banen te leiden zijn ondertussen tien werkgroepen opgericht, die elk een bepaald aspect behandelen. Binnen de werking van de stadsstructuren wordt hieraan een absolute prioriteit gegeven. Een stevig organogram zet de bakens uit voor een veilige, kwaliteitsvolle, warme en mediagenieke organisatie, die zowel de Ronde, Oudenaarde, de Vlaamse Ardennen als Vlaanderen kan sieren.

Oudenaarde onderging de jongste kwarteeuw een enorme evolutie. Het vroegere textielcentrum is uitgegroeid tot een regionaal centrum voor economie, tewerkstelling, cultuur, gezondheidszorg, onderwijs, sport en toerisme. In ons citymarketingplan focussen we op drie pijlers: bierstad, erfgoedstad en fietsstad.

Maar de economie vormt steeds de ruggengraat van een bloeiende stad. We hebben volzette industrieterreinen en ambachtelijke zones, met tal van gevarieerde grote en minder grote bedrijven, die voor een hoge tewerkstellingsgraad zorgen. De Ronde-aankomst is ook voor die bedrijven, en dus voor jullie, een unieke kans om zich te profileren en om de organisatie en het project met enthousiasme te ondersteunen.

Ik hoop dan ook dat jullie enthousiast zullen over met het aanbod van Flanders Classics.

Dank u

Gepubliceerd op: 29-11-2011


Terug naar overzicht